Loading...

Dưỡng Kiểm Tra Lỗ

Dưỡng Kiểm Tra Lỗ còn gọi là dưỡng trụ đo lỗ, trục chuẩn (Pin Gauge). Dùng để kiểm tra đường kính các lỗ nhỏ có độ chính xác cao mà các dụng cụ đo khác không đo được. Nó cũng được dùng để kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo khác như panme, thước cặp,... Có hình dạng trụ tròn được gia công chính xác về đường kính, trụ tròn, độ trụ và độ nhám. Được nhiệt luyện với độ cứng cao để chống mài mòn khi làm việc.

9 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 266,781 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 266,781 đ
Giá: 288,585 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 288,585 đ
Giá: 309,107 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 309,107 đ
Giá: 337,324 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 337,324 đ
Giá: 351,432 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 351,432 đ
Giá: 388,628 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 388,628 đ
Giá: 424,541 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 424,541 đ
Giá: 433,519 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 433,519 đ
Giá: 1,310,817 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,310,817 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn