BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L)

Kích Thước (h)

Đường Kính (C)

Loại Sản Phẩm

Xuất Xứ

Tay cầm bản lề nhựa L80mm (HHKP)

Tay cầm bản lề nhựa L80mm (HHKP)

MPN: HA01AL080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 148,060
10+ 133,254
50+ 118,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhựa L100mm (HHKP)

Tay cầm bản lề nhựa L100mm (HHKP)

MPN: HA01AL100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 176,990
10+ 159,291
50+ 141,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhựa L147mm (HHKP)

Tay cầm bản lề nhựa L147mm (HHKP)

MPN: HA01AL147
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhôm L80mm (HHKA)

Tay cầm bản lề nhôm L80mm (HHKA)

MPN: HA01BL080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 589,930
4+ 530,937
20+ 471,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhôm L100mm (HHKA)

Tay cầm bản lề nhôm L100mm (HHKA)

MPN: HA01BL100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 658,350
4+ 592,515
20+ 526,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhôm L147mm (HHKA)

Tay cầm bản lề nhôm L147mm (HHKA)

MPN: HA01BL147
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 850,410
4+ 765,369
20+ 680,328
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày