MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Vật Liệu Thép Xi Vàng Loại Vít Gỗ Lục Giác Chìm Kích Thước Vít 6 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Loại
Kích Thước Vít

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x30 (150pcs/Kg)Category: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x30 (150pcs/Kg)

V15M060030F00
Số lượng Giá
1+ (Con) 204,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
Liên hệ
Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x40Category: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x40

V15M060040F00
Số lượng Giá
1+ (Con) 171,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 700 Con
Leadtime
Liên hệ
Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x50Category: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x50

V15M060050F00
Số lượng Giá
1+ (Con) 294,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
Liên hệ
Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x60 (85pcs/Kg)Category: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x60 (85pcs/Kg)

V15M060060F00
Số lượng Giá
1+ (Con) 346,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
Liên hệ