BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Làm Việc

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van Khí

Van Khí

Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF03

Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF03

Mã sản phẩm: NSCF03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 362,340 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF04

Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF04

Mã sản phẩm: NSCF04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 472,670 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF04

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF04

Mã sản phẩm: NSF04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 100,210 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF06

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF06

Mã sản phẩm: NSF06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 116,050 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF08

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF08

Mã sản phẩm: NSF08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 134,640 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF10

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF10

Mã sản phẩm: NSF10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 150,370 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF12

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống CDC NSF12

Mã sản phẩm: NSF12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 166,100 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF01

Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF01

Mã sản phẩm: NSFF01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 207,680 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF02

Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF02

Mã sản phẩm: NSFF02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 226,270 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF03

Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF03

Mã sản phẩm: NSFF03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 272,140 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF04

Van Tiết Lưu Ren Trong CDC NSFF04

Mã sản phẩm: NSFF04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 382,360 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.