BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Sử Dụng Cho

Kiểu Lắp

Loại Lắp Ống

Hình Dạng Lắp

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Màu Sắc

Chiều Dài

Vật Liệu

Đầu Nối Nhanh (P)

Đầu Nối Nhanh (P)

Đầu Nối Nhanh (S)

Đầu Nối Nhanh (S)

Xuất Xứ

Ống Hơi Xoắn UCC

Ống Hơi Xoắn UCC

Có 9 sản phẩm
Ống Hơi Xoắn CDC 10m UCC0850-10

Mã sản phẩm: UCC0850-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 234,520 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 10m UCC1065-10

Mã sản phẩm: UCC1065-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 298,320 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 10m UCC1280-10

Mã sản phẩm: UCC1280-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 380,600 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 5m UCC0850-5

Mã sản phẩm: UCC0850-5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 171,820 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 5m UCC1065-5

Mã sản phẩm: UCC1065-5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 197,560 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 5m UCC1280-5

Mã sản phẩm: UCC1280-5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 239,690 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 7.5m UCC0850-7.5

Mã sản phẩm: UCC0850-75
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 201,630 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 7.5m UCC1065-7.5

Mã sản phẩm: UCC1065-75
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 252,010 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Xoắn CDC 7.5m UCC1280-75

Mã sản phẩm: UCC1280-75
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 310,640 đ / Cuộn
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon