Loading...

Miếng Chà Nhám

Miếng chà nhám 3M được sử dụng chủ yếu trong khâu hoàn thiện bề mặt, có thể làm sạch trên kim loại, gỗ, nhựa và vật liệu tổng hợp. Được thiết kế để xử lý các bề mặt phức tạp đòi hỏi cần loại bùi nhùi chịu lực tốt. Sản phẩm thường được sử dụng bằng tay hoặc máy chà nhám chà nhám cầm tay. Miếng bùi nhùi có khả năng bẻ gãy liên kết các lớp phủ và ăn mòn một cách nhanh chóng làm tiền đề cho công việc làm mịn bề mặt. Ứng dụng thường dùng: Chất kết dính, sơn phủ, chất trám trét, bề mặt bị bám bẩn hoặc ăn mòn.

18 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 303,160 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 303,160 đ
Giá: 27,284 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 27,284 đ
Giá: 27,284 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 27,284 đ
Giá: 22,737 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 22,737 đ

Bùi nhùi thép #0 nhỏ

Giá: 22,737 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 22,737 đ
Giá: 219,791 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 219,791 đ
Giá: 318,318 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 318,318 đ
Giá: 363,792 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 363,792 đ
Giá: 303,160 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 303,160 đ
Giá: 8,395 đ / Miếng (có VAT)
Tổng cộng: 8,395 đ
Giá: 6,879 đ / Miếng (có VAT)
Tổng cộng: 6,879 đ
Giá: 12,126 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 12,126 đ
Giá: 9,095 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 9,095 đ
Giá: 303,160 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 303,160 đ

Miếng chà nhám 3M 7440

Giá: Đang cập nhật

Miếng chà nhám 3M 7447

Giá: 21,571 đ / Miếng (có VAT)
Tổng cộng: 215,710 đ

Miếng chà nhám 3M 7448

Giá: Đang cập nhật

Bùi nhùi 3M 7521

Giá: 463,951 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 463,951 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn