Loading...

Cờ Lê Đầu Vòng

Cờ lê đầu vòng hay Chòng, chìa khóa đầu vòng (Box Wrenches): là loại cờ lê có thiết kế đầu hình tròn, có một hoặc 2 đầu. Với loại 2 đầu, mỗi đầu sẽ được thiết kế với kích cỡ khác nhau. Hai đầu tròn của chiếc cờ lê này có thể được thiết kế thẳng hàng với thân hoặc tạo thành góc chéo nhằm có được khoảng hở khi sử dụng. Ưu điểm của cờ lê đầu vòng là có thể tác động lực mạnh mà không sợ gây biến dạng đai ốc nên thường được dùng để siết chặt đai ốc và bulong.

558 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 264,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 264,000 đ
Giá: 264,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 264,000 đ
Giá: 276,100 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 276,100 đ
Giá: 310,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 310,200 đ
Giá: 339,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 339,900 đ
Giá: 339,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 339,900 đ
Giá: 413,600 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 413,600 đ
Giá: 437,800 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 437,800 đ
Giá: 567,600 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 567,600 đ
Giá: 629,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 629,200 đ
Giá: 710,600 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 710,600 đ
Giá: 196,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 196,900 đ
Giá: 199,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 199,100 đ
Giá: 199,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 199,100 đ
Giá: 206,799 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 206,799 đ
Giá: 206,799 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 206,799 đ
Giá: 214,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 214,500 đ
Giá: 214,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 214,500 đ
Giá: 254,101 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 254,101 đ
Giá: 254,101 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 254,101 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn