MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đai Ốc Lục Giác DIN934 (Hex Nut)

Đai Ốc Lục Giác DIN934 (Hex Nut)

Đai Ốc Lục Giác DIN934 (Hex Nut) Vật Liệu Inox 201 Inox 304 Inox 316 Thép 8.8 Thép 10.9 Thép Xi 4.6 Xử Lý Bề Mặt Mạ Kẽm Nhiệt Luyện (Đen) Nhúng Nóng Kẽm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Xử Lý Bề Mặt