BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Khoảng Hoạt Động

Chiều Cao Giá Đỡ

Chiều Cao Giá Đỡ

Chiều Dài Giá Đỡ

Chiều Dài Giá Đỡ

Độ Chính Xác

Trình Chiếu

Bật Mực - Mực

Bật Mực - Mực

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GTL 3

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GTL 3

MPN: 0601015200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,165,160
2+ 4,751,947
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giá Đỡ Đa Năng Bosch BM 1

Giá Đỡ Đa Năng Bosch BM 1

MPN: 0601015A01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,490,720
2+ 1,371,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cây Chống Bosch BT 350

Cây Chống Bosch BT 350

MPN: 0601015B00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,327,940
2+ 3,061,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GRL 300 HVG

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GRL 300 HVG

MPN: 0601061703
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 25,705,680
2+ 23,649,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 8-40 E (Kèm Phụ Kiện)

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 8-40 E (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0601063HB1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,535,900
2+ 18,893,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-15 X

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-15 X

MPN: 0601063M80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,997,300
2+ 4,597,516
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X

MPN: 0601063N80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,266,260
2+ 5,764,959
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X (Kèm Phụ Kiện)

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 5-50 X (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0601063N81
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,017,780
2+ 6,456,358
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80

MPN: 0601063S00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,856,300
2+ 16,427,796
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80 (Kèm Phụ Kiện)

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GLL 3-80 (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0601063S01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,856,300
2+ 16,427,796
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 3-80 CG

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 3-80 CG

MPN: 0601063U80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 22,699,600
2+ 20,883,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 30 G

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GLL 30 G

MPN: 0601063V80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,330,480
2+ 3,984,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GPL 5

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GPL 5

MPN: 0601066200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,166,160
2+ 5,672,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GCL 25

Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ Bosch GCL 25

MPN: 0601066B00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,506,420
2+ 8,745,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-50 CG

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-50 CG

MPN: 0601066H80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,503,880
2+ 7,823,570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-15 G

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Bosch GCL 2-15 G

MPN: 0601066J00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,002,380
2+ 6,442,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết Bị Nhận Tia Laser Xanh Và Đỏ Bosch LR 7

Thiết Bị Nhận Tia Laser Xanh Và Đỏ Bosch LR 7

MPN: 0601069J00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,160,080
2+ 2,907,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đế Xoay Bluetooth Bosch RM3

Đế Xoay Bluetooth Bosch RM3

MPN: 0601092800
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,327,940
2+ 3,061,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Chân Kẹp Máy Bosch MM 2

Chân Kẹp Máy Bosch MM 2

MPN: 0603692201
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 405,020
2+ 372,619
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ bật mực 30m Stanley 47-460

Bộ bật mực 30m Stanley 47-460

MPN: 47-460
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 157,919
4+ 145,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày