Loading...

Thước Đo Đường Kính Lỗ

Thước đo đường kính lỗ (Circular Taper Gauges) hay còn gọi là thước đo lỗ là dụng cụ cầm tay dùng để đo đường kính lỗ, chiều rộng khe hở hay đường kính bên trong của ống. Ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp xây dựng, đo đạc, kiểm tra,...

3 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn