BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính

Đường Kính

Chu Vi

Chu Vi

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Thước Đo Chu Vi

Thước Đo Chu Vi

Thước đo chu vi 300-700mm vạch Kaidan Niigata Seiki CUJ-2200BKD

Mã sản phẩm: CUJ-2200BKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 11,661,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo chu vi 700-1100mm vạch Kaidan Niigata Seiki CUJ-3460BKD

Mã sản phẩm: CUJ-3460BKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 12,829,520 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo chu vi 1100-1500mm vạch Kaidan Niigata Seiki CUJ-4720BKD

Mã sản phẩm: CUJ-4720BKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 14,560,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo chu vi 20-300mm vạch Kaidan Niigata Seiki CUJ-950BKD

Mã sản phẩm: CUJ-950BKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 10,494,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.