BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Loại

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki AP-130

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki AP-130

MPN: AP-130
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,777,940
2+ 2,722,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo mối hàn Niigata Seiki AWG-10

Thước đo mối hàn Niigata Seiki AWG-10

MPN: AWG-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 818,620
2+ 802,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn điện tử Niigata Seiki GDCS-20WG (20mm/0.01mm)

Thước đo mối hàn điện tử Niigata Seiki GDCS-20WG (20mm/0.01mm)

MPN: GDCS-20WG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,629,900
2+ 4,537,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki WGA-65

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki WGA-65

MPN: WGA-65
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,777,940
2+ 2,722,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-7M

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-7M

MPN: WGU-7M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,503,040
2+ 1,472,979
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 40 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-8M

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-8M

MPN: WGU-8M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,207,380
2+ 3,143,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 22 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-9M

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-9M

MPN: WGU-9M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,422,100
2+ 3,353,658
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày