BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki AP-130

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki AP-130

MPN: AP-130
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,777,940
2+ 2,722,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo mối hàn Niigata Seiki AWG-10

Thước đo mối hàn Niigata Seiki AWG-10

MPN: AWG-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 818,620
2+ 802,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn điện tử Niigata Seiki GDCS-20WG (20mm/0.01mm)

Thước đo mối hàn điện tử Niigata Seiki GDCS-20WG (20mm/0.01mm)

MPN: GDCS-20WG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,629,900
2+ 4,537,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki WGA-65

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki WGA-65

MPN: WGA-65
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,777,940
2+ 2,722,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-7M

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-7M

MPN: WGU-7M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,503,040
2+ 1,472,979
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 40 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-8M

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-8M

MPN: WGU-8M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,207,380
2+ 3,143,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 22 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-9M

Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-9M

MPN: WGU-9M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,422,100
2+ 3,353,658
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày