BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Loại

Thước Đo Mối Hàn

Thước Đo Mối Hàn

Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki AP-130

Mã sản phẩm: AP-130
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,777,940 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo mối hàn Niigata Seiki AWG-10

Mã sản phẩm: AWG-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 818,620 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo mối hàn điện tử Niigata Seiki GDCS-20WG (20mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: GDCS-20WG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,629,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo góc mối hàn Niigata Seiki WGA-65

Mã sản phẩm: WGA-65
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,777,940 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-7M

Mã sản phẩm: WGU-7M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,503,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-8M

Mã sản phẩm: WGU-8M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,207,380 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo mối hàn Niigata Seiki WGU-9M

Mã sản phẩm: WGU-9M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,422,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.