BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Co 90 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10590EL15SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 87,665
10+ 74,515
20+ 70,132
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10590EL20SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 110,207
10+ 93,676
20+ 88,165
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10590EL25SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 147,568
4+ 125,433
8+ 118,055
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10590EL32SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 249,009
2+ 211,658
4+ 199,207
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10590EL40SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 346,067
2+ 294,157
4+ 276,853
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10590EL50SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 565,018
2+ 480,266
4+ 452,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ10590ELNPT10
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 128,366
4+ 109,111
8+ 102,692
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10590ELNPT15
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 128,366
4+ 109,111
8+ 102,692
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10590ELNPT20
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 151,743
4+ 128,981
8+ 121,394
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10590ELNPT25
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 257,984
2+ 219,287
4+ 206,387
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10590ELNPT32
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 336,883
2+ 286,351
4+ 269,506
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10590ELNPT40
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 582,551
2+ 495,169
4+ 466,041
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10590ELNPT50
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 812,776
2+ 690,860
4+ 650,221
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ф114.3x3.05)

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ф114.3x3.05)

MPN: PJ2190LR100M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 594,867
2+ 505,637
4+ 475,894
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN100

Co hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN100

MPN: PJ2190LR100W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 497,391
2+ 422,783
4+ 397,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ф141.3x3.4)

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ф141.3x3.4)

MPN: PJ2190LR125M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,130,038
2+ 960,532
4+ 904,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN125

Co hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN125

MPN: PJ2190LR125W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 875,601
2+ 744,261
4+ 700,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ф168.3x3.4)

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ф168.3x3.4)

MPN: PJ2190LR150M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,427,470
2+ 1,213,350
4+ 1,141,976
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN150

Co hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN150

MPN: PJ2190LR150W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,155,920
2+ 982,532
4+ 924,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ф21.3x2.11)

Co đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ф21.3x2.11)

MPN: PJ2190LR15M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 42,371
20+ 36,015
40+ 33,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày