BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

DN

Size

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Độ Dày Thành Ống

Vật Liệu

Co 90 Độ

Co 90 Độ

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590EL15SW
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 92,048 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10590EL20SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 115,634 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10590EL25SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 153,413 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10590EL32SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 259,028 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590EL40SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 356,502 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10590EL50SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 581,925 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 128,366 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 134,837 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 159,257 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 268,212 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 350,449 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 600,084 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 837,196 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ø114.3x3.05)

Mã sản phẩm: PJ2190LR100M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 594,867 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN100

Mã sản phẩm: PJ2190LR100W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 497,391 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ø141.3x3.4)

Mã sản phẩm: PJ2190LR125M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,130,038 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN125

Mã sản phẩm: PJ2190LR125W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 875,601 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ø168.3x3.4)

Mã sản phẩm: PJ2190LR150M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,427,470 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN150

Mã sản phẩm: PJ2190LR150W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,155,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ø21.3x2.11)

Mã sản phẩm: PJ2190LR15M
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 42,371 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.