BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

DN

Size

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Vật Liệu

Co 45 Độ

Co 45 Độ

Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 111,460 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 139,637 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 228,346 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 311,627 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 515,759 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 685,036 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW15
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 92,048 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW20
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 103,946 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 150,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 225,423 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 311,836 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 487,791 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A182-F304/304L DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ3045ELSW15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 239,407 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A182-F304/304L DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ3045ELSW20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 299,938 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A182-F304/304L DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ3045ELSW25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 422,877 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A182-F304/304L DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ3045ELSW32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 611,982 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A182-F304/304L DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ3045ELSW40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 866,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Co 45 Độ SW A182-F304/304L DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ3045ELSW50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,362,140 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.