BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10545ELNPT15
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 106,241
10+ 90,305
20+ 84,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10545ELNPT20
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 132,958
4+ 113,014
8+ 106,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10545ELNPT25
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,579
2+ 186,642
4+ 175,663
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10545ELNPT32
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 299,729
2+ 254,770
4+ 239,783
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10545ELNPT40
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 500,731
2+ 425,622
4+ 400,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10545ELNPT50
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 664,998
2+ 565,249
4+ 531,999
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10545ELSW15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 87,665
10+ 74,515
20+ 70,132
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10545ELSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 98,936
10+ 84,096
20+ 79,149
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10545ELSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 144,856
4+ 123,128
8+ 115,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10545ELSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,657
2+ 184,159
4+ 173,326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10545ELSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 302,652
2+ 257,255
4+ 242,122
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10545ELSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 473,597
2+ 402,558
4+ 378,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN15 (1/2)

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN15 (1/2)

MPN: PJ3045ELSW15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 213,109
2+ 181,143
4+ 170,487
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN20 (3/4)

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN20 (3/4)

MPN: PJ3045ELSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 266,959
2+ 226,915
4+ 213,567
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN25 (1)

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN25 (1)

MPN: PJ3045ELSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 383,637
2+ 326,092
4+ 306,910
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN32 (1.1/4)

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN32 (1.1/4)

MPN: PJ3045ELSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 555,000
2+ 471,750
4+ 444,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN40 (1.1/2)

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN40 (1.1/2)

MPN: PJ3045ELSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 800,669
2+ 680,569
4+ 640,535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN50 (2)

Co 45 độ SW A182-F304/304L DN50 (2)

MPN: PJ3045ELSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,259,447
2+ 1,070,530
4+ 1,007,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày