Loading...

Đầu Chuyển Mũi Khoan

Đầu chuyển mũi khoan là chi tiết dùng để chuyển đầu vặn vít sang đầu khoan từ đó có thể dùng máy bắt vít để khoan một cách dễ dàng. Đầu chuyển mũi khoan được thiết kế trục với đường kính 6.35mm chuẩn chung, lắp vừa cho mọi loại máy bắn vít, đầu kẹp có hai loại kích thước loại 1 miệng kẹp từ 0.6mm- 6mm, loại 2 miệng kẹp từ 1.5mm- 13mm.

4 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Đầu Chuyển Mũi Khoan Anex AKL-190E

Giá: 1,004,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,004,300 đ

Đầu Chuyển Mũi Khoan Anex AKL-195E

Giá: 1,124,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,124,200 đ

Đầu Chuyển Mũi Khoan Anex AKL-300

Giá: 1,646,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,646,700 đ
Giá: 843,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 843,700 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn