BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Đường Kính Mũi Khoan

Đường Kính Mũi Khoan

Dòng Điện

Máy Khoan Bàn

Máy Khoan Bàn

Có 12 sản phẩm
Máy khoan bàn côn Hồng Ký 3 Buly (1/2HP-220V-1200mm) HK-KC12

Mã sản phẩm: MS-HK-KC12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn côn Hồng Ký 3 Buly (1/2HP-220V-1400mm) HK-KC14

Mã sản phẩm: MS-HK-KC14
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn côn Hồng Ký 3 Buly (1HP-220V-1500mm) HK-KCP15

Mã sản phẩm: MS-HK-KCP15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn côn Hồng Ký 3 Buly (1/2HP-375W-220V-800mm) KDC800

Mã sản phẩm: MS-KDC800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn côn Hồng Ký 3 Buly (1/2HP-375W-220V-1000mm) HK-KC10

Mã sản phẩm: MS-HK-KC10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn Hồng Ký 1/2HP-220V-1000mm HK-KT10

Mã sản phẩm: MS-HK-KT10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn Hồng Ký 1/3HP-250W-220V-600mm KD600

Mã sản phẩm: MS-KD600
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn Hồng Ký 1/2HP-375W-220V-800mm KD800

Mã sản phẩm: MS-KD800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn Hồng Ký 2 buly (1/2HP-220V-1200mm) HK-KT12

Mã sản phẩm: MS-HK-KT12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan bàn Hồng Ký 2 Buly (1/2HP-220V-1400mm) HK-KT14

Mã sản phẩm: MS-HK-KT14
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan taro Hồng Ký 3 Buly 1.5HP-380V HK-KC12T

Mã sản phẩm: MS-HK-KC12T
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy khoan taro Hồng Ký 3 Buly 1.5HP-380V HKT340

Mã sản phẩm: MS-HKT340
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon