Menu Menu

Danh mục sản phẩm

Hệ Kích Thước

Vật Liệu

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Hình Dáng

Size Ren Trong

Size Ren Trong

Size Ren Ngoài

Size Ren Ngoài

Loại Đầu Nối

Kiểu Kết Nối

Kiểu Lắp Ráp

Kiểu Lắp Ráp

Áp Suất Làm Việc

Áp Suất Tối Đa

Màu Nút Nhấn

Loại Sản Phẩm

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Size Ren

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Sử Dụng Cho

Tác Động

Kiểu Lắp

Phân Loại

Đường Kính Xi Lanh

Đường Kính Xi Lanh

Áp Suất Tối Đa

Size Ren Trong

Size Ren Trong

Bước Ren

Hành Trình

Hành Trình

Size Ren Ngoài

Size Ren Ngoài

Nhiệt Độ Giới Hạn

Màu Sắc

Size Ren

Chiều Dài

Màu Nút Nhấn

Kiểu Ren

Nhiệt Độ Giới Hạn

Vật Liệu

Nam Châm

Lưu Chất

Xuất Xứ

Áp Suất Hoạt Động

Phân Loại

Áp Suất Tối Đa

Tốc Độ Xilanh

Vật Liệu Vỏ

Xuất Xứ

Loại Vòng Bi

Nhiệt Độ Hoạt Động

Hình Dạng Chuôi

Áp Suất Âm

Xuất Xứ

Áp Suất Hoạt Động

Cấp Độ Bảo Vệ

Chất Bôi Trơn

Chức Năng

Điện Áp

Góc Hoạt Động

Kiểu Van

Lưu Lượng Điều Chỉnh

Lưu Lượng Tự Do

Nhiệt Độ Hoạt Động

Nhiệt Độ Hoạt Động Dầu

Nhiệt Độ Hoạt Động Hơi Nước

Nhiệt Độ Hoạt Động Khí

Nhiệt Độ Hoạt Động Nước

not use

not use

Thời Gian Đóng/Mở

Ứng Dụng

Vật Liệu Thân

Danh mục sản phẩm

Hệ Kích Thước

Vật Liệu

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Hình Dáng

Size Ren Trong

Size Ren Trong

Size Ren Ngoài

Size Ren Ngoài

Loại Đầu Nối

Kiểu Kết Nối

Kiểu Lắp Ráp

Kiểu Lắp Ráp

Áp Suất Làm Việc

Áp Suất Tối Đa

Màu Nút Nhấn

Loại Sản Phẩm

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Size Ren

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Sử Dụng Cho

Tác Động

Kiểu Lắp

Phân Loại

Đường Kính Xi Lanh

Đường Kính Xi Lanh

Áp Suất Tối Đa

Size Ren Trong

Size Ren Trong

Bước Ren

Hành Trình

Hành Trình

Size Ren Ngoài

Size Ren Ngoài

Nhiệt Độ Giới Hạn

Màu Sắc

Size Ren

Chiều Dài

Màu Nút Nhấn

Kiểu Ren

Nhiệt Độ Giới Hạn

Vật Liệu

Nam Châm

Lưu Chất

Xuất Xứ

Áp Suất Hoạt Động

Phân Loại

Áp Suất Tối Đa

Tốc Độ Xilanh

Vật Liệu Vỏ

Xuất Xứ

Loại Vòng Bi

Nhiệt Độ Hoạt Động

Hình Dạng Chuôi

Áp Suất Âm

Xuất Xứ

Áp Suất Hoạt Động

Cấp Độ Bảo Vệ

Chất Bôi Trơn

Chức Năng

Điện Áp

Góc Hoạt Động

Kiểu Van

Lưu Lượng Điều Chỉnh

Lưu Lượng Tự Do

Nhiệt Độ Hoạt Động

Nhiệt Độ Hoạt Động Dầu

Nhiệt Độ Hoạt Động Hơi Nước

Nhiệt Độ Hoạt Động Khí

Nhiệt Độ Hoạt Động Nước

not use

not use

Thời Gian Đóng/Mở

Ứng Dụng

Vật Liệu Thân

Thương hiệu Airtac

716 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mã sản phẩmSản phẩmGiá
No MOQ

No MOQ

Hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp

Free ship

Free ship

Miễn phí cho đơn hàng từ 1 triệu

Packing as required

Packing as required

Đóng gói theo yêu cầu của từng khách hàng

Save

Save

Giúp tiết kiệm tiền và thời gian cho doanh nghiệp