Menu Menu

Thương Hiệu

Phân Loại

Hệ Kích Thước

Mã Đặc Trưng

Mã Đặc Trưng

ID

ID

OD

OD

Bề Dày

Bề Dày

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Size Ren

Size Ren

Hệ Kích Thước

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Bước Ren

Bước Ren

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Loại Ren

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Cán

Đường Kính Cán

Chiều Ren

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Vật Liệu

Chiều Dài Ren

Sử Dụng Cho

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Số Me Cắt

Đường Kính Cán