Loading...

Măng Xông Côn Rút

Măng Xông Côn Rút là một loại phụ kiện dùng để lót đệm vào giữa trục và vòng bi, hỗ trợ cho việc tháo lắp trong quá trình sử dụng. Măng xông côn rút được thiết kế với sự điều chỉnh linh hoạt trong kích thước để phù hợp với trục có đường kính lớn hoặc nhỏ hơn một chút, giúp đảm bảo tạo ra áp lực kể cả khi trục bị mòn hoặc có đường kính không chính xác. Sản phẩm được sản xuất với nhiều kích thước và đường kính lỗ trục khác nhau, đáp ứng đa dạng các nhu cầu trên thị trường.

19 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2308 (d35)

Giá: 78,355 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,355 đ

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2305 (d20)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2306 (d25)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2307 (d30)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2309 (d40)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2310 (d45)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2311 (d50)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2312 (d55)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2313 (d60)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2315 (d65)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2316 (d70)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2317 (d75)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2318 (d80)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2319 (d85)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2320 (d90)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2322 (d100)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2324 (d110)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2326 (d115)

Giá: Đang cập nhật

Măng Xông Vòng Bi Asahi H2328 (d125)

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn