Loading...

Thương hiệu ASAHI

Asahi là một trong những nhà sản xuất hàng đầu tại Nhật Bản, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm cơ khí như : cờ lê, bộ lục giác, vòng bi, gối đỡ bi và nhiều sản phẩm liên quan khác. Các sản phẩm của Asahi đều được sản xuất với tiêu chuẩn khắt khe và đáp ứng được chất lượng cao, đảm bảo hiệu quả và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng. Nhiều sản phẩm của Asahi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như: ô tô, máy móc, điện tử và xây dựng.

611 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Cờ Lê Tháo Ống Dầu 8x10mm Asahi FW0810

Giá: 195,888 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 195,888 đ

Cờ Lê Tháo Ống Dầu 10x11mm Asahi FW1011

Giá: 195,888 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 195,888 đ
Giá: 5,223,097 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 5,223,097 đ

Cờ Lê Tháo Ống Dầu 10x12mm Asahi FW1012

Giá: 200,086 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 200,086 đ

Cờ Lê Tháo Ống Dầu 11x13mm Asahi FW1113

Giá: 217,692 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 217,692 đ

Cờ Lê Tháo Ống Dầu 12x14mm Asahi FW1214

Giá: 217,692 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 217,692 đ
Giá: 1,171,990 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,171,990 đ
Giá: 1,047,068 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,047,068 đ
Giá: 1,514,634 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,514,634 đ

Bộ Lục Giác Gấp Gọn ASAHI ANS0710

Giá: 403,436 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 403,436 đ

Bộ Lục Giác Gấp Gọn ASAHI ATL0250

Giá: 138,754 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 138,754 đ
Giá: 1,431,848 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,431,848 đ

Bộ Lục Giác Bi 3-14mm ASAHI AQS0810

Giá: 1,928,564 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,928,564 đ

Bộ Cờ Lê 2 Đầu Miệng ASAHI SLAS6

Giá: 1,640,668 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,640,668 đ
Giá: 642,466 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 642,466 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 27mm ASAHI CP0027

Giá: 468,732 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 468,732 đ

Cờ Lê 2 Đầu Vòng ASAHI OF2224

Giá: 459,404 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 459,404 đ

Cờ Lê 2 Đầu Vòng ASAHI OF2123

Giá: 398,772 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 398,772 đ

Cờ Lê 2 Đầu Vòng ASAHI OF1921

Giá: 349,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 349,800 đ

Cờ Lê Vòng Miệng ASAHI CP0024

Giá: 331,144 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 331,144 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn