BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hiệu Suất Lọc

Màu Sắc

Số Lớp

Dung dịch sát khuẩn ECO.A 30L

Mã sản phẩm: ECOA500PPM-30
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 1,406,625 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 ngày mai.
Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Quấn Đầu Trong Suốt

Mã sản phẩm: KBH-CN-7
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,474 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 ngày mai.
Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Quấn Đầu Trong Suốt

Mã sản phẩm: KBH-VN-9
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,038 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính 4 Lớp Asia Màu Xanh (thùng 50 hộp)

Mã sản phẩm: KT-ASIA-BL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 1,494,350 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính 4 Lớp Asia Màu Xám (thùng 50 hộp)

Mã sản phẩm: KT-ASIA-GR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 1,494,350 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế Trẻ Em Than Hoạt Tính 4 Lớp Asia (thùng 50 hộp)

Mã sản phẩm: KT-ASIA-KID
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 1,494,350 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính 4 Lớp Asia Màu Trắng (thùng 50 hộp)

Mã sản phẩm: KT-ASIA-WH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 1,494,350 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp MrVui (95%) Màu Hồng (thùng 50 hộp) KTYT001-02

Mã sản phẩm: KTYT001-02-PK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 2,359,500 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp MrVui (98%) Màu Xanh (thùng 50 hộp) KTYT002-02

Mã sản phẩm: KTYT002-02-BL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 2,359,500 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp MrVui (98%) 2 Màu Trắng (thùng 50 hộp) KTYT002-02

Mã sản phẩm: KTYT002-02-WH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 2,359,500 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế Trẻ Em 4 Lớp MrVui (95%) Màu Xanh (thùng 50 hộp) KTYT003-02

Mã sản phẩm: KTYT003-02-BL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 912,340 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế Trẻ Em 4 Lớp MrVui (95%) Màu Hồng (thùng 50 hộp) KTYT003-02

Mã sản phẩm: KTYT003-02-PK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 912,340 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Khẩu Trang Y Tế Trẻ Em 4 Lớp MrVui (95%) Màu Trắng (thùng 50 hộp) KTYT003-02

Mã sản phẩm: KTYT003-02-WH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 912,340 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 1 Lít

Mã sản phẩm: MED-B1000
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 26,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bình Xịt Sát Khuẩn 18 Lít Dudaco B1802

Mã sản phẩm: MED-B1802
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 379,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bình Xịt Sát Khuẩn 2 Lít Dudaco B202

Mã sản phẩm: MED-B202
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bình Xịt Sát Khuẩn 4 Lít Dudaco B401

Mã sản phẩm: MED-B401
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 212,850 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 500mml TR-500

Mã sản phẩm: MED-TR500
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 500ml

Mã sản phẩm: MED-TR501
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 750mml TR-750

Mã sản phẩm: MED-TR750
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.