Loading...

Bút Thử Điện

Bút thử điện là một thiết bị đơn giản dùng để kiểm tra xem một dây hay một thiết bị nào đó có dẫn điện hay không. Bút thử điện thường có một đầu kim nhọn để chạm vào dây hoặc thiết bị cần kiểm tra, và một đèn LED hoặc một vạch chỉ thị để hiển thị kết quả. Bút thử điện có thể hoạt động theo hai nguyên lý: nguyên lý cầu chì và nguyên lý hiệu ứng Hall. Nguyên lý cầu chì dựa trên việc sử dụng một cầu chì nhỏ trong bút để ngắt mạch khi có dòng điện quá cao. Nguyên lý hiệu ứng Hall dựa trên việc sử dụng một cảm biến từ để phát hiện sự thay đổi của từ trường do dòng điện gây ra.
Không tìm thấy kết quả nào

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn