BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tải Trọng

Bánh Xe

Kích Thước Sàn Xe

Kích Thước Sàn Xe

Vật Liệu

Vật Liệu Bánh Xe

Xe Đẩy Hàng Mặt Nhựa

Xe Đẩy Hàng Mặt Nhựa

Xe đẩy hàng đài loan gấp siêu gọn ADVINDEQ AV120

Xe đẩy hàng đài loan gấp siêu gọn ADVINDEQ AV120

Mã sản phẩm: ADV-AV120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,960,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng đài loan gấp siêu gọn ADVINDEQ AV230

Xe đẩy hàng đài loan gấp siêu gọn ADVINDEQ AV230

Mã sản phẩm: ADV-AV230
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,899,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa ADVINDEQ PT-150

Xe đẩy hàng sàn nhựa ADVINDEQ PT-150

Mã sản phẩm: ADV-PT-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,377,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa ADVINDEQ PT-300

Xe đẩy hàng sàn nhựa ADVINDEQ PT-300

Mã sản phẩm: ADV-PT-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,944,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DN

Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DN

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DN
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,165,130 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa có khóa Phong Thạnh 455x710mm - 200kg XTB100DN-K

Xe đẩy tay 4 bánh sàn nhựa có khóa Phong Thạnh 455x710mm - 200kg XTB100DN-K

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DN-K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,305,908 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan GP-210

Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan GP-210

Mã sản phẩm: SUMO-GP-210
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,078,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-210C

Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-210C

Mã sản phẩm: SUMO-NP-210C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,482,999 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-211

Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-211

Mã sản phẩm: SUMO-NP-211
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,369,600 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan NP-212

Xe đẩy hàng sàn nhựa tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan NP-212

Mã sản phẩm: SUMO-NP-212
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,390,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-213

Xe đẩy hàng sàn nhựa có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-213

Mã sản phẩm: SUMO-NP-213
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 8,521,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220D

Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220D

Mã sản phẩm: SUMO-NP-220D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,836,401 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-220M

Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-220M

Mã sản phẩm: SUMO-NP-220M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,913,700 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220S

Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220S

Mã sản phẩm: SUMO-NP-220S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,447,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230D

Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230D

Mã sản phẩm: SUMO-NP-230D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,581,599 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230S

Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230S

Mã sản phẩm: SUMO-NP-230S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,209,001 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.