BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Kiểu Vòng Bi

Phân Loại

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Vật Liệu

Tấm Chắn

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc - 2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc - 2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (10x26x8) 6000-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (10x26x8) 6000-2RS

MPN: 6000-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,290
50+ 14,526
100+ 13,761
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (12x28x8) 6001-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (12x28x8) 6001-2RS

MPN: 6001-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,620
50+ 14,839
100+ 14,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (15x32x9) 6002-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (15x32x9) 6002-2RS

MPN: 6002-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,150
50+ 17,243
100+ 16,335
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (17x35x10) 6003-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (17x35x10) 6003-2RS

MPN: 6003-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,450
50+ 20,378
100+ 19,305
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (20x42x12) 6004-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (20x42x12) 6004-2RS

MPN: 6004-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,040
25+ 27,588
50+ 26,136
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (25x47x12) 6005-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (25x47x12) 6005-2RS

MPN: 6005-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,110
25+ 31,455
50+ 29,799
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (30x55x13) 6006-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (30x55x13) 6006-2RS

MPN: 6006-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,040
25+ 38,038
50+ 36,036
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (35x62x14) 6007-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (35x62x14) 6007-2RS

MPN: 6007-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 49,610
10+ 47,130
20+ 44,649
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (40x68x15) 6008-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (40x68x15) 6008-2RS

MPN: 6008-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 59,070
10+ 56,117
20+ 53,163
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (45x75x16) 6009-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (45x75x16) 6009-2RS

MPN: 6009-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 76,010
10+ 72,210
20+ 68,409
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (50x80x16) 6010-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (50x80x16) 6010-2RS

MPN: 6010-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,920
10+ 80,674
20+ 76,428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (55x90x18) 6011-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (55x90x18) 6011-2RS

MPN: 6011-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 105,160
2+ 99,902
10+ 94,644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (60x95x18) 6012-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (60x95x18) 6012-2RS

MPN: 6012-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,820
2+ 110,979
10+ 105,138
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (65x100x18) 6013-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (65x100x18) 6013-2RS

MPN: 6013-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 132,330
2+ 125,714
10+ 119,097
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (70x110x20) 6014-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (70x110x20) 6014-2RS

MPN: 6014-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 165,110
2+ 156,855
10+ 148,599
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (75x115x20) 6015-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (75x115x20) 6015-2RS

MPN: 6015-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 194,700
2+ 184,965
4+ 175,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (80x125x22) 6016-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (80x125x22) 6016-2RS

MPN: 6016-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,240
2+ 228,228
4+ 216,216
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (10x30x9) 6200-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (10x30x9) 6200-2RS

MPN: 6200-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,490
50+ 16,616
100+ 15,741
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (12x32x10) 6201-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (12x32x10) 6201-2RS

MPN: 6201-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,930
50+ 17,034
100+ 16,137
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (15x35x11) 6202-2RS

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Tấm Chắn Kép Bít Kín Tiếp Xúc HCH (15x35x11) 6202-2RS

MPN: 6202-2RS-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,580
50+ 18,601
100+ 17,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày