BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Kiểu Vòng Bi

Phân Loại

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Vật Liệu

Tấm Chắn

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Nachi

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Nachi

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (10x26x8) 6000CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (10x26x8) 6000CM

MPN: 6000CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,660
25+ 31,977
50+ 30,294
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (12x28x8) 6001CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (12x28x8) 6001CM

MPN: 6001CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,310
25+ 33,545
50+ 31,779
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (15x32x9) 6002CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (15x32x9) 6002CM

MPN: 6002CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 37,070
25+ 35,217
50+ 33,363
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (17x35x10) 6003CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (17x35x10) 6003CM

MPN: 6003CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,370
25+ 38,352
50+ 36,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (20x42x12) 6004CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (20x42x12) 6004CM

MPN: 6004CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,130
25+ 40,024
50+ 37,917
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (25x47x12) 6005CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (25x47x12) 6005CM

MPN: 6005CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 48,840
10+ 46,398
20+ 43,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (30x55x13) 6006CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (30x55x13) 6006CM

MPN: 6006CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 70,730
10+ 67,194
20+ 63,657
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (35x62x14) 6007CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (35x62x14) 6007CM

MPN: 6007CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,150
10+ 79,943
20+ 75,735
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (40x68x15) 6008CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (40x68x15) 6008CM

MPN: 6008CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,100
2+ 105,545
10+ 99,990
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (45x75x16) 6009CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (45x75x16) 6009CM

MPN: 6009CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 143,110
2+ 135,955
10+ 128,799
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (50x80x16) 6010CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (50x80x16) 6010CM

MPN: 6010CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 159,940
2+ 151,943
10+ 143,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (55x90x18) 6011CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (55x90x18) 6011CM

MPN: 6011CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 227,260
2+ 215,897
4+ 204,534
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (10x30x9) 6200CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (10x30x9) 6200CM

MPN: 6200CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,010
25+ 30,410
50+ 28,809
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (12x32x10) 6201CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (12x32x10) 6201CM

MPN: 6201CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,870
25+ 33,127
50+ 31,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (15x35x11) 6202CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (15x35x11) 6202CM

MPN: 6202CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,310
25+ 33,545
50+ 31,779
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (17x40x12) 6203CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (17x40x12) 6203CM

MPN: 6203CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 37,070
25+ 35,217
50+ 33,363
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (20x47x14) 6204CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (20x47x14) 6204CM

MPN: 6204CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 47,190
10+ 44,831
20+ 42,471
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (25x52x15) 6205CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (25x52x15) 6205CM

MPN: 6205CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 55,550
10+ 52,773
20+ 49,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (30x62x16) 6206CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (30x62x16) 6206CM

MPN: 6206CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 77,440
10+ 73,568
20+ 69,696
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (35x72x17) 6207CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi (35x72x17) 6207CM

MPN: 6207CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,390
10+ 99,171
20+ 93,951
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày