BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Mã Đặc Trưng

Mã Đặc Trưng

Kiểu Vòng Bi

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Phân Loại

Tấm Chắn

Hướng Tải

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Tải Trọng Động

Tốc Độ Làm Việc Với Dầu Bôi Trơn

Tốc Độ Làm Việc Với Mỡ Bôi Trơn

Nhiệt Độ Làm Việc

Vật Liệu Vòng Trong-Ngoài

Vật Liệu Nắp Chắn

Vật Liệu Bi

Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6000ZZECM (10x26x8mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6000ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6200ZZECM (10x30x9mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6200ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6300ZZECM (10x35x11mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6300ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6001ZZECM (12x28x8mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6001ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6201ZZECM (12x32x10mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6201ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6301ZZECM (12x37x12mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6301ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6202ZZECM (15x35x11mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6202ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6302ZZECM (15x42x13mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6302ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6003ZZECM (17x35x10mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6003ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6203ZZECM (17x40x12mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6203ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6303ZZECM (17x47x14mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6303ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6004ZZECM (20x42x12mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6004ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6204ZZECM (20x47x14mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6204ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6304ZZECM (20x52x15mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6304ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6005ZZECM (25x47x12mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6005ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6205ZZECM (25x52x15mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6205ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6305ZZECM (25x62x17mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6305ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6006ZZECM (30x55x13mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6006ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6206ZZECM (30x62x16mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6206ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Vòng Bi Có Rãnh Sâu Nachi 6306ZZECM (30x72x19mm) Hai Nắp Chắn Sắt Không Tiếp Xúc

Mã sản phẩm: NAC-6306ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon