BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Kiểu Vòng Bi

Phân Loại

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Vật Liệu

Tấm Chắn

Vòng Bi Có Rãnh Sâu

Vòng Bi Có Rãnh Sâu

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (25x52x15) 6205

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (25x52x15) 6205

MPN: 6205-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 36,410
25+ 34,590
50+ 32,769
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (35x72x17) 6207

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (35x72x17) 6207

MPN: 6207-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,260
10+ 69,597
20+ 65,934
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (40x80x18) 6208

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (40x80x18) 6208

MPN: 6208-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,020
10+ 92,169
20+ 87,318
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (45x85x19) 6209

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (45x85x19) 6209

MPN: 6209-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,610
10+ 99,380
20+ 94,149
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (50x90x20) 6210

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (50x90x20) 6210

MPN: 6210-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,650
2+ 116,518
10+ 110,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (60x110x22) 6212

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (60x110x22) 6212

MPN: 6212-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 185,240
2+ 175,978
10+ 166,716
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (70x125x24) 6214

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (70x125x24) 6214

MPN: 6214-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 252,340
2+ 239,723
4+ 227,106
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (17x47x14) 6303

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (17x47x14) 6303

MPN: 6303-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,640
25+ 33,858
50+ 32,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (20x52x15) 6304

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (20x52x15) 6304

MPN: 6304-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,130
25+ 40,024
50+ 37,917
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (30x72x19) 6306

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (30x72x19) 6306

MPN: 6306-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,260
10+ 80,047
20+ 75,834
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (35x80x21) 6307

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (35x80x21) 6307

MPN: 6307-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 109,560
10+ 104,082
20+ 98,604
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (40x90x23) 6308

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (40x90x23) 6308

MPN: 6308-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 146,410
2+ 139,090
10+ 131,769
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (45x100x25) 6309

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (45x100x25) 6309

MPN: 6309-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 182,270
2+ 173,157
10+ 164,043
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (50x110x27) 6310

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (50x110x27) 6310

MPN: 6310-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,050
2+ 214,748
4+ 203,445
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (55x120x29) 6311

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (55x120x29) 6311

MPN: 6311-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 294,910
2+ 280,165
4+ 265,419
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (75x160x37) 6315

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (75x160x37) 6315

MPN: 6315-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 611,160
2+ 580,602
4+ 550,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (6x15x5) 696

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH (6x15x5) 696

MPN: 696-HCH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,070
50+ 14,317
100+ 13,563
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày