MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít Đuôi Cá Đầu Tròn Vật Liệu Inox 410 Loại Vít Tự Khoan Đầu Tròn Kích Thước Vít 4.2 mm (#8-18TPI) 4.8 mm (#10-18TPI)

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Loại
Kích Thước Vít

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)

V1242013X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 560,00 ₫
500+ (Con) 364,00 ₫
5000+ (Con) 280,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 22800 Con
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)

V1242016X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 570,00 ₫
500+ (Con) 370,50 ₫
5000+ (Con) 285,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)

V1242019X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 610,00 ₫
500+ (Con) 396,50 ₫
5000+ (Con) 305,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)

V1242025X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 700,00 ₫
500+ (Con) 455,00 ₫
5000+ (Con) 350,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)

V1242032X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 810,00 ₫
200+ (Con) 526,50 ₫
2000+ (Con) 405,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)

V1242038X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 980,00 ₫
200+ (Con) 637,00 ₫
2000+ (Con) 490,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)

V1242045X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.020,00 ₫
200+ (Con) 663,00 ₫
2000+ (Con) 510,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)

V1242050X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.070,00 ₫
200+ (Con) 695,50 ₫
2000+ (Con) 535,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)

V1248013X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 720,00 ₫
500+ (Con) 468,00 ₫
5000+ (Con) 360,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)

V1248016X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 750,00 ₫
200+ (Con) 487,50 ₫
2000+ (Con) 375,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)

V1248019X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 780,00 ₫
200+ (Con) 507,00 ₫
2000+ (Con) 390,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)

V1248025X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 910,00 ₫
200+ (Con) 591,50 ₫
2000+ (Con) 455,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 500 Con
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)

V1248032X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.010,00 ₫
200+ (Con) 656,50 ₫
2000+ (Con) 505,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)

V1248038X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.070,00 ₫
200+ (Con) 695,50 ₫
2000+ (Con) 535,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)Category: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)

V1248050X00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.290,00 ₫
200+ (Con) 838,50 ₫
2000+ (Con) 645,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày