BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Làm Việc

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van Một Chiều Dạng Ống CDC

Van Một Chiều Dạng Ống CDC

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

Mã sản phẩm: CVPU04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 103,070 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

Mã sản phẩm: CVPU06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 134,640 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

Mã sản phẩm: CVPU08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 157,520 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.