BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Làm Việc

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van Khí

Van Khí

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 01-01

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 01-01

Mã sản phẩm: CVFF 01-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 102,410 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 02-02

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 02-02

Mã sản phẩm: CVFF 02-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 146,300 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 03-03

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 03-03

Mã sản phẩm: CVFF 03-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 204,820 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 04-04

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 04-04

Mã sản phẩm: CVFF 04-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 241,450 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF01-01

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF01-01

Mã sản phẩm: CVPF01-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 94,490 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF02-02

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF02-02

Mã sản phẩm: CVPF02-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 103,070 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF03-03

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF03-03

Mã sản phẩm: CVPF03-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 173,250 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF04-04

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF04-04

Mã sản phẩm: CVPF04-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 191,950 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

Mã sản phẩm: CVPU04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 103,070 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

Mã sản phẩm: CVPU06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 134,640 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

Mã sản phẩm: CVPU08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 157,520 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0401

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0401

Mã sản phẩm: GNSE0401
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 71,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0402

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0402

Mã sản phẩm: GNSE0402
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 93,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE04M5

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE04M5

Mã sản phẩm: GNSE04M5
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 79,750 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0601

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0601

Mã sản phẩm: GNSE0601
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 85,250 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0602

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0602

Mã sản phẩm: GNSE0602
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 71,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0603

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0603

Mã sản phẩm: GNSE0603
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 93,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE06M5

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE06M5

Mã sản phẩm: GNSE06M5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 137,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0801

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0801

Mã sản phẩm: GNSE0801
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 72,820 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0802

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0802

Mã sản phẩm: GNSE0802
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 94,820 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.