BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Làm Việc

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van Khí

Van Khí

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 01-01

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 01-01

MPN: CVFF 01-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 102,410
2+ 97,290
10+ 94,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 02-02

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 02-02

MPN: CVFF 02-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 146,300
2+ 138,985
10+ 134,596
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 03-03

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 03-03

MPN: CVFF 03-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,820
2+ 194,579
10+ 188,434
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 04-04

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 04-04

MPN: CVFF 04-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 241,450
2+ 229,378
10+ 222,134
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF01-01

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF01-01

MPN: CVPF01-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 94,490
2+ 89,766
10+ 86,931
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF02-02

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF02-02

MPN: CVPF02-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 103,070
2+ 97,917
10+ 94,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF03-03

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF03-03

MPN: CVPF03-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 173,250
2+ 164,588
10+ 159,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF04-04

Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF04-04

MPN: CVPF04-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,950
2+ 182,353
10+ 176,594
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

MPN: CVPU04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 103,070
2+ 97,917
10+ 94,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

MPN: CVPU06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 134,640
2+ 127,908
10+ 123,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

MPN: CVPU08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 157,520
2+ 149,644
10+ 144,918
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0401

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0401

MPN: GNSE0401
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,500
10+ 67,925
20+ 65,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0402

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0402

MPN: GNSE0402
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 93,500
10+ 88,825
20+ 86,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE04M5

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE04M5

MPN: GNSE04M5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 79,750
10+ 75,763
20+ 73,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0601

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0601

MPN: GNSE0601
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 85,250
10+ 80,988
20+ 78,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0602

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0602

MPN: GNSE0602
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,500
10+ 67,925
20+ 65,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0603

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0603

MPN: GNSE0603
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 93,500
10+ 88,825
20+ 86,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE06M5

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE06M5

MPN: GNSE06M5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 137,500
5+ 130,625
20+ 126,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0801

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0801

MPN: GNSE0801
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 72,820
10+ 69,179
20+ 66,994
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0802

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0802

MPN: GNSE0802
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,820
10+ 90,079
20+ 87,234
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày