BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Van Khí

Van Khí

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 01-01

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 01-01

MPN: CVFF 01-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 98,120
5+ 93,214
10+ 90,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 02-02

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 02-02

MPN: CVFF 02-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 140,250
5+ 133,238
10+ 129,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 03-03

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 03-03

MPN: CVFF 03-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,350
5+ 186,533
10+ 180,642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 04-04

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 04-04

MPN: CVFF 04-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 231,440
2+ 219,868
4+ 212,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF01-01

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF01-01

MPN: CVPF01-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 84,150
2+ 79,943
4+ 77,418
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF02-02

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF02-02

MPN: CVPF02-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 91,190
5+ 86,631
10+ 83,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF03-03

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF03-03

MPN: CVPF03-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 154,220
5+ 146,509
10+ 141,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF04-04

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF04-04

MPN: CVPF04-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,300
5+ 159,885
10+ 154,836
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU04

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU04

MPN: CVPU04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 100,980
5+ 95,931
10+ 92,902
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU06

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU06

MPN: CVPU06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 126,170
5+ 119,862
10+ 116,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU08

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU08

MPN: CVPU08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 154,220
5+ 146,509
10+ 141,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0401

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0401

MPN: GNSE0401
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 43,890
10+ 40,379
25+ 38,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0402

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0402

MPN: GNSE0402
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 55,990
10+ 51,511
25+ 49,271
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE04M5

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE04M5

MPN: GNSE04M5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 48,400
10+ 44,528
25+ 42,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0601

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0601

MPN: GNSE0601
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 43,890
10+ 40,379
25+ 38,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0602

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0602

MPN: GNSE0602
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 57,530
10+ 52,928
25+ 50,626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0603

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0603

MPN: GNSE0603
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 84,700
10+ 77,924
25+ 74,536
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE06M5

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE06M5

MPN: GNSE06M5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 52,910
10+ 48,677
25+ 46,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0801

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0801

MPN: GNSE0801
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 43,890
10+ 40,379
25+ 38,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0802

Van tiết lưu ống SANG-A GNSE0802

MPN: GNSE0802
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 57,530
10+ 52,928
25+ 50,626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày