BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Đầu Dẫn

Phân Loại

Size

Chiều Dài Mũi Vít

Chiều Dài Mũi Vít

Chiều Dài Toàn Thân

Chiều Dài Toàn Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Tay Cầm

Đường Kính Tay Cầm

Thân Lục Giác

Thân Lục Giác

Thương Hiệu

Tua Vít

Tua Vít

Tua Vít Dẹp 3x125mm Stanley 60-819

Tua Vít Dẹp 3x125mm Stanley 60-819

Mã sản phẩm: 60-819
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 54,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 3x150mm Stanley 60-820

Tua Vít Dẹp 3x150mm Stanley 60-820

Mã sản phẩm: 60-820
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 53,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 5x150 Stanley 60-821

Tua Vít Dẹp 5x150 Stanley 60-821

Mã sản phẩm: 60-821
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 67,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 5x100mm Stanley 60-822

Tua Vít Dẹp Có Từ 5x100mm Stanley 60-822

Mã sản phẩm: 60-822
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 64,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 5x150mm Stanley 60-823

Tua Vít Dẹp 5x150mm Stanley 60-823

Mã sản phẩm: 60-823
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 64,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 5x200mm Stanley 60-824

Tua Vít Dẹp 5x200mm Stanley 60-824

Mã sản phẩm: 60-824
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 77,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x38mm Stanley 60-825

Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x38mm Stanley 60-825

Mã sản phẩm: 60-825
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 72,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 6.5x100mm Stanley 60-826

Tua Vít Dẹp 6.5x100mm Stanley 60-826

Mã sản phẩm: 60-826
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 78,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x125mm Stanley 60-827

Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x125mm Stanley 60-827

Mã sản phẩm: 60-827
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,999 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x200mm Stanley 60-829

Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x200mm Stanley 60-829

Mã sản phẩm: 60-829
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 77,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x250mm NEW Stanley 60-830

Tua Vít Dẹp Có Từ 6.5x250mm NEW Stanley 60-830

Mã sản phẩm: 60-830
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 91,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 8x150mm Stanley 60-831

Tua Vít Dẹp 8x150mm Stanley 60-831

Mã sản phẩm: 60-831
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 97,999 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 8x200mm Stanley 60-832

Tua Vít Dẹp 8x200mm Stanley 60-832

Mã sản phẩm: 60-832
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 103,600 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 8x250mm Stanley 60-833

Tua Vít Dẹp 8x250mm Stanley 60-833

Mã sản phẩm: 60-833
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 109,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp 5x150mm Stanley 60-836

Tua Vít Dẹp 5x150mm Stanley 60-836

Mã sản phẩm: 60-836
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 70,001 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Pake Có Từ #0x125mm Stanley 65-159

Tua Vít Pake Có Từ #0x125mm Stanley 65-159

Mã sản phẩm: 65-159
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 54,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Pake Có Từ #0x150mm Stanley 65-160

Tua Vít Pake Có Từ #0x150mm Stanley 65-160

Mã sản phẩm: 65-160
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,001 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 3x75mm Stanley 65-180

Tua Vít Dẹp Có Từ 3x75mm Stanley 65-180

Mã sản phẩm: 65-180
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 50,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 3x100mm Stanley 65-181

Tua Vít Dẹp Có Từ 3x100mm Stanley 65-181

Mã sản phẩm: 65-181
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 53,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Dẹp Có Từ 3x125mm Stanley 65-182

Tua Vít Dẹp Có Từ 3x125mm Stanley 65-182

Mã sản phẩm: 65-182
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 51,799 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.