BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Đầu Dẫn

Phân Loại

Size

Chiều Dài Mũi Vít

Chiều Dài Mũi Vít

Chiều Dài Toàn Thân

Chiều Dài Toàn Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Tay Cầm

Đường Kính Tay Cầm

Thân Lục Giác

Thân Lục Giác

Thương Hiệu

Tua Vít

Tua Vít

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

MPN: 0562-1002TS
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 138,600
2+ 127,512
10+ 121,968
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

MPN: 0673-0302TS
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 141,680
2+ 130,346
10+ 124,678
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Nhỏ Suretorq S2-PH2x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Nhỏ Suretorq S2-PH2x65mm

MPN: 0673-0304TSDW
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 141,680
2+ 130,346
10+ 124,678
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x45mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x45mm

MPN: 1561-1002PL
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 77,000
10+ 70,840
20+ 67,760
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH1x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH1x65mm

MPN: 1563-1001PL
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 87,780
10+ 80,758
20+ 77,246
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

MPN: 1563-1002PL
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 87,780
10+ 80,758
20+ 77,246
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Suretorq S2-PH2x65mm

MPN: 1673-0302PL
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,320
10+ 82,174
20+ 78,602
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 hộp
Đặt hàng chẵn: 2 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Vàng Suretorq S2-PH2x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Vàng Suretorq S2-PH2x65mm

MPN: 1673-0302PTCP
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 106,260
5+ 97,759
20+ 93,509
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Nhỏ Suretorq S2-PH2x65mm

Bộ Mũi Vít 2 Đầu Pake Nhỏ Suretorq S2-PH2x65mm

MPN: 1673-0304PLDW
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,320
10+ 82,174
20+ 78,602
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 hộp
Đặt hàng chẵn: 2 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Giữ Bit Anex 1901-BA

Đầu Giữ Bit Anex 1901-BA

MPN: 1901-BA
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 131,031
2+ 120,549
10+ 115,307
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ dụng cụ 43 chi tiết Bosch 2607017164

Bộ dụng cụ 43 chi tiết Bosch 2607017164

MPN: 2607017164
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 882,000
2+ 811,440
4+ 776,160
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ dụng cụ ốc vít 26 chi tiết Bosch 2607017322

Bộ dụng cụ ốc vít 26 chi tiết Bosch 2607017322

MPN: 2607017322
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 463,400
2+ 426,328
4+ 407,792
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ vặn vít đa năng 46 chi tiết Bosch 2607017399

Bộ vặn vít đa năng 46 chi tiết Bosch 2607017399

MPN: 2607017399
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 588,000
2+ 540,960
4+ 517,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ mũi vặn vít 25 chi tiết Bosch 2607017400

Bộ mũi vặn vít 25 chi tiết Bosch 2607017400

MPN: 2607017400
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 198,800
2+ 182,896
4+ 174,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ vặn vít đa năng 38 chi tiết Bosch 2607019506

Bộ vặn vít đa năng 38 chi tiết Bosch 2607019506

MPN: 2607019506
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 446,600
2+ 410,872
4+ 393,008
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ mũi vít cầm tay 10 chi tiết Bosch 2607019510

Bộ mũi vít cầm tay 10 chi tiết Bosch 2607019510

MPN: 2607019510
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 208,601
2+ 191,913
4+ 183,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi vít ngắn bộ 10 mũi PH2-65mm Bosch 2608521042

Mũi vít ngắn bộ 10 mũi PH2-65mm Bosch 2608521042

MPN: 2608521042
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 169,400
2+ 155,848
4+ 149,072
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi vít dài bộ 10 mũi PH2-110mm Bosch 2608521043

Mũi vít dài bộ 10 mũi PH2-110mm Bosch 2608521043

MPN: 2608521043
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 236,599
2+ 217,672
4+ 208,207
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi vít ngắn dòng expert bộ 2 mũi PH2-65mm Bosch

Mũi vít ngắn dòng expert bộ 2 mũi PH2-65mm Bosch

MPN: 2608522408
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,600
10+ 69,552
20+ 66,528
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi vít ngắn dòng expert bộ 2 mũi PH2-110mm Bosch

Mũi vít ngắn dòng expert bộ 2 mũi PH2-110mm Bosch

MPN: 2608522409
Danh mục: Mũi Vít Bake
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 119,000
5+ 109,480
20+ 104,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày