MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tua Vít - Bút Thử Điện

Tua Vít - Bút Thử Điện

Kích Thước
Đường Kính Tay Cầm (D)
Tay Cầm
Chiều Dài (L2)
Chiều Dài (L1)
Loại
Size
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Bộ vít 7 cây chuyên dùng, cách điện 1000V StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Bộ vít 7 cây chuyên dùng, cách điện 1000V Stanley

60-175
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 547.500,00 ₫
2+ (Cái) 520.125,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake 5 x 150mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake 5 x 150mm, có từ Stanley

65-164
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 40.000,00 ₫
5+ (Cái) 36.000,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake 5 x 200mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake 5 x 200mm, có từ Stanley

65-165
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 45.500,00 ₫
5+ (Cái) 40.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake PH12 x 45mm StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake PH12 x 45mm Stanley

65-166
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 39.100,00 ₫
5+ (Cái) 35.190,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake 6.5 x 100mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake 6.5 x 100mm, có từ Stanley

65-167
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 42.700,00 ₫
5+ (Cái) 38.430,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake 6.5 x 125mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake 6.5 x 125mm, có từ Stanley

65-168
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 44.500,00 ₫
5+ (Cái) 40.050,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake 6.5 x 150mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake 6.5 x 150mm, có từ Stanley

65-169
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 44.500,00 ₫
5+ (Cái) 40.050,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake 6.5 x 200mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake 6.5 x 200mm, có từ Stanley

65-170
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 48.200,00 ₫
5+ (Cái) 43.380,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake #2x250mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake #2x250mm, có từ Stanley

65-171
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 54.500,00 ₫
5+ (Cái) 49.050,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake #3x150mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake #3x150mm, có từ Stanley

65-172
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 60.000,00 ₫
5+ (Cái) 54.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake 8.0 x 200mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake 8.0 x 200mm, có từ Stanley

65-173
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 64.500,00 ₫
5+ (Cái) 58.050,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Vít bake #3x250mm, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Vít bake #3x250mm, có từ Stanley

65-174
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 68.200,00 ₫
5+ (Cái) 61.380,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bộ vít 4 cây, có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Bộ vít 4 cây, có từ Stanley

65-199
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 171.600,00 ₫
6+ (Cái) 163.020,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bộ tô vít 2 cây trở đầu StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Bộ tô vít 2 cây trở đầu Stanley

65-201
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 80.700,00 ₫
12+ (Cái) 76.665,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bộ vít 6 cây có từ StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Bộ vít 6 cây có từ Stanley

65-242
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 218.800,00 ₫
3+ (Cái) 207.860,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tô vít đóng dẹt 6mmx4" (100mm) StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Tô vít đóng dẹt 6mmx4" (100mm) Stanley

65-247
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 68.700,00 ₫
12+ (Cái) 65.265,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tô vít đóng dẹt 6mmx5" (125mm) StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Tô vít đóng dẹt 6mmx5" (125mm) Stanley

65-248
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 70.400,00 ₫
12+ (Cái) 66.880,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tô vít đóng bake 6mmx4" (100mm) X2Pt StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Tô vít đóng bake 6mmx4" (100mm) X2Pt Stanley

65-250
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 68.700,00 ₫
12+ (Cái) 65.265,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít đóng dẹp 6mm StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Tua vít đóng dẹp 6mm Stanley

65-251
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 83.200,00 ₫
12+ (Cái) 79.040,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tô vít đóng 2 cạnh 6mm x 6" (150mm) StanleyDanh mục: Tua Vít - Bút Thử Điện

Tô vít đóng 2 cạnh 6mm x 6" (150mm) Stanley

65-252
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 64.400,00 ₫
12+ (Cái) 61.180,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày