MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tua Vít Bake

Tua Vít Bake

Tua Vít Bake Tay Cầm Bọc Nhựa PP+TPR Thương Hiệu Stanley TOPTUL Vật Liệu Thép Cr-V

Bản vẽ kỹ thuật
Lớp Phủ Trục
Kích Thước Thân
Đường Kính Trục
Chiều Dài Mũi
Chiều Dài Tua Vít
Cách Điện
Chiều Dài Thân
Đường Kính Mũi
Đường Kính Thân
Kích Thước
Đường Kính Tay Cầm (D)
Tay Cầm
Chiều Dài (L2)
Chiều Dài (L1)
Chiều Dài
Size
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Tua vít pake PH0 x 75mm Stanley 60-800Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH0 x 75mm Stanley 60-800

60-800
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 33.600,00 ₫
5+ (Cái) 30.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH0 x 100mm Stanley 60-801Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH0 x 100mm Stanley 60-801

60-801
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 30.000,00 ₫
5+ (Cái) 27.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH0 x 125mm Stanley 60-802Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH0 x 125mm Stanley 60-802

60-802
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 35.500,00 ₫
5+ (Cái) 31.950,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH0 x 150mm Stanley 60-803Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH0 x 150mm Stanley 60-803

60-803
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 32.700,00 ₫
5+ (Cái) 29.430,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake #1X75mm, có từ Stanley 60-804Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake #1X75mm, có từ Stanley 60-804

60-804
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 41.800,00 ₫
5+ (Cái) 37.620,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH1 x 100mm Stanley 60-805Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH1 x 100mm Stanley 60-805

60-805
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 43.600,00 ₫
5+ (Cái) 39.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH1x150mm Stanley 60-806Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH1x150mm Stanley 60-806

60-806
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 40.000,00 ₫
5+ (Cái) 36.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH1x200mm Stanley 60-807Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH1x200mm Stanley 60-807

60-807
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 47.300,00 ₫
5+ (Cái) 42.570,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH2x38mm Stanley 60-808Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH2x38mm Stanley 60-808

60-808
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 40.900,00 ₫
5+ (Cái) 36.810,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake #2X100mm, có từ Stanley 60-809Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake #2X100mm, có từ Stanley 60-809

60-809
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 50.000,00 ₫
5+ (Cái) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake 2x125mm Stanley 60-810Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake 2x125mm Stanley 60-810

60-810
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 48.200,00 ₫
5+ (Cái) 43.380,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake #2X150mm, có từ Stanley 60-811Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake #2X150mm, có từ Stanley 60-811

60-811
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 50.000,00 ₫
5+ (Cái) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake #2X200mm, có từ Stanley 60-812Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake #2X200mm, có từ Stanley 60-812

60-812
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 50.000,00 ₫
5+ (Cái) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake 2x250mm Stanley 60-813Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake 2x250mm Stanley 60-813

60-813
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 57.300,00 ₫
5+ (Cái) 51.570,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake 3x150mm Stanley 60-814Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake 3x150mm Stanley 60-814

60-814
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 60.900,00 ₫
5+ (Cái) 54.810,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake 3x200mm Stanley 60-815Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake 3x200mm Stanley 60-815

60-815
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 61.800,00 ₫
5+ (Cái) 55.620,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake 3x250mm Stanley 60-816Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake 3x250mm Stanley 60-816

60-816
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 61.800,00 ₫
5+ (Cái) 55.620,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake #0x125mm, có từ Stanley 65-159Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake #0x125mm, có từ Stanley 65-159

65-159
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 35.500,00 ₫
5+ (Cái) 31.950,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake #0x150mm, có từ Stanley 65-160Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake #0x150mm, có từ Stanley 65-160

65-160
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 36.400,00 ₫
5+ (Cái) 32.760,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít pake PH1x100mm TOPTUL FBAE0110Danh mục: Tua Vít Bake

Tua vít pake PH1x100mm TOPTUL FBAE0110

FBAE0110
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 55.000,00 ₫
5+ (Cái) 49.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày