BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chiều Dài

Chiều Dài

Độ Chính Xác

Ống Thủy Đo

Thước Thủy

Thước Thủy

Thước thủy nhôm 12inch/30cm Stanley 42-072

Thước thủy nhôm 12inch/30cm Stanley 42-072

MPN: 42-072
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 243,601
4+ 224,112
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 18inch/45cm Stanley 42-073

Thước thủy nhôm 18inch/45cm Stanley 42-073

MPN: 42-073
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 278,600
4+ 256,313
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 24inch/60cm Stanley 42-074

Thước thủy nhôm 24inch/60cm Stanley 42-074

MPN: 42-074
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 308,000
4+ 283,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 36inch/90cm Stanley 42-075

Thước thủy nhôm 36inch/90cm Stanley 42-075

MPN: 42-075
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 429,800
2+ 395,416
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 48inch/120cm Stanley 42-076

Thước thủy nhôm 48inch/120cm Stanley 42-076

MPN: 42-076
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 519,400
2+ 477,849
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhựa có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-264

Thước thủy nhựa có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-264

MPN: 42-264
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 149,800
4+ 137,816
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy có từ 8inch/20cm Stanley 42-291

Thước thủy có từ 8inch/20cm Stanley 42-291

MPN: 42-291
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,600
20+ 69,552
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy sắt có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-465

Thước thủy sắt có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-465

MPN: 42-465
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 231,000
4+ 212,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước thủy IBEAM 180 độ/100cm Stanley 42-922

Thước thủy IBEAM 180 độ/100cm Stanley 42-922

MPN: 42-922
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 515,199
2+ 473,984
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 16inch/40cm Stanley 43-102

Thước thủy hộp 16inch/40cm Stanley 43-102

MPN: 43-102
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 323,400
4+ 297,528
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 24inch/60cm Stanley 43-103

Thước thủy hộp 24inch/60cm Stanley 43-103

MPN: 43-103
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 351,401
4+ 323,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 30inch/80cm Stanley 43-104

Thước thủy hộp 30inch/80cm Stanley 43-104

MPN: 43-104
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 422,799
2+ 388,976
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-105

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-105

MPN: 43-105
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 557,200
2+ 512,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 48inch/120cm Stanley 43-106

Thước thủy hộp 48inch/120cm Stanley 43-106

MPN: 43-106
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 607,599
2+ 558,992
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 150cm Stanley 43-107

Thước thủy hộp 150cm Stanley 43-107

MPN: 43-107
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 828,801
2+ 762,497
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 80cm Stanley 43-112

Thước thủy hộp 80cm Stanley 43-112

MPN: 43-112
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 611,800
2+ 562,857
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-113

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-113

MPN: 43-113
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 842,800
2+ 775,377
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy 80inch/200cm Stanley 43-117

Thước thủy 80inch/200cm Stanley 43-117

MPN: 43-117
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,218,000
2+ 1,120,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 12inch/30cm Stanley 43-118-8

Thước thủy hộp 12inch/30cm Stanley 43-118-8

MPN: 43-118-8
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 337,400
4+ 310,408
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy 36inch FATMAX II LEVEL 3 Stanley 43-537

Thước thủy 36inch FATMAX II LEVEL 3 Stanley 43-537

MPN: 43-537
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,266,719
2+ 1,165,382
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày