BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Tên Sản Phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Kích Thước

Thước Thủy

Thước Thủy

Thước thủy Stanley 12in/30cm, nhôm

Thước thủy Stanley 12in/30cm, nhôm

MPN: 42-072
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 149,300.00
>=6  (Cái) 141,835.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley18in/45cm, nhôm

Thước thủy Stanley18in/45cm, nhôm

MPN: 42-073
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 170,800.00
>=5  (Cái) 162,260.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley 24in/60cm, nhôm

Thước thủy Stanley 24in/60cm, nhôm

MPN: 42-074
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 188,800.00
>=3  (Cái) 179,360.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley36in/90cm, nhôm

Thước thủy Stanley36in/90cm, nhôm

MPN: 42-075
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 263,500.00
>=3  (Cái) 250,325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

thước thủy Stanley 48in/120cm, nhôm

thước thủy Stanley 48in/120cm, nhôm

MPN: 42-076
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 318,400.00
>=3  (Cái) 302,480.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thuỷ nhựa Stanley 9in/22,5cm, có từ

Thước thuỷ nhựa Stanley 9in/22,5cm, có từ

MPN: 42-264
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 91,800.00
>=6  (Cái) 87,210.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thuỷ Stanley 8in/20cm, có từ

Thước thuỷ Stanley 8in/20cm, có từ

MPN: 42-291
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 46,300.00
>=12  (Cái) 43,985.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thuỷ Stanley 12in/30cm

Thước thuỷ Stanley 12in/30cm

MPN: 42-362
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 187,000.00
>=5  (Con) 168,300.00
>=10  (Con) 158,950.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thuỷ sắt Stanley 9in/22,5cm, có từ

Thước thuỷ sắt Stanley 9in/22,5cm, có từ

MPN: 42-465
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 141,600.00
>=6  (Cái) 134,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy IBEAM Stanley 180 độ/100cm

Thước thủy IBEAM Stanley 180 độ/100cm

MPN: 42-922
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 315,800.00
>=3  (Cái) 300,010.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thuỷ Stanley 16in/40cm, hộp

Thước thuỷ Stanley 16in/40cm, hộp

MPN: 43-102
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 198,200.00
>=3  (Cái) 188,290.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley 24in/60cm, hộp

Thước thủy Stanley 24in/60cm, hộp

MPN: 43-103
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 215,400.00
>=3  (Cái) 204,630.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley 30in/80cm, hộp

Thước thủy Stanley 30in/80cm, hộp

MPN: 43-104
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 259,200.00
>=3  (Cái) 246,240.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộp

Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộp

MPN: 43-105
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 341,600.00
>=2  (Cái) 324,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley 48in/120cm, hộp

Thước thủy Stanley 48in/120cm, hộp

MPN: 43-106
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 372,500.00
>=2  (Cái) 353,875.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp Stanley 150cm

Thước thủy hộp Stanley 150cm

MPN: 43-107
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 508,000.00
>=2  (Cái) 482,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp Stanley 80cm

Thước thủy hộp Stanley 80cm

MPN: 43-112
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 375,000.00
>=2  (Cái) 356,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộp

Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộp

MPN: 43-113
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 516,600.00
>=2  (Cái) 490,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy Stanley 80in/200cm

Thước thủy Stanley 80in/200cm

MPN: 43-117
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 746,600.00
>=2  (Cái) 709,270.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp Stanley 30cm

Thước thủy hộp Stanley 30cm

MPN: 43-118-8
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 206,800.00
>=3  (Cái) 196,460.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày