BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Kích Thước

Vật Liệu

Thước Thủy

Thước Thủy

Thước thủy nhôm 12inch/30cm Stanley 42-072

Thước thủy nhôm 12inch/30cm Stanley 42-072

MPN: 42-072
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,879
4+ 179,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 18inch/45cm Stanley 42-073

Thước thủy nhôm 18inch/45cm Stanley 42-073

MPN: 42-073
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 222,880
4+ 205,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 24inch/60cm Stanley 42-074

Thước thủy nhôm 24inch/60cm Stanley 42-074

MPN: 42-074
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 246,400
4+ 226,688
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 36inch/90cm Stanley 42-075

Thước thủy nhôm 36inch/90cm Stanley 42-075

MPN: 42-075
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 343,840
2+ 316,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhôm 48inch/120cm Stanley 42-076

Thước thủy nhôm 48inch/120cm Stanley 42-076

MPN: 42-076
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 415,520
2+ 382,278
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy nhựa có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-264

Thước thủy nhựa có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-264

MPN: 42-264
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 119,840
4+ 110,252
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy có từ 8inch/20cm Stanley 42-291

Thước thủy có từ 8inch/20cm Stanley 42-291

MPN: 42-291
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 60,480
10+ 55,642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy sắt có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-465

Thước thủy sắt có từ 9inch/22,5cm Stanley 42-465

MPN: 42-465
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước thủy IBEAM 180 độ/100cm Stanley 42-922

Thước thủy IBEAM 180 độ/100cm Stanley 42-922

MPN: 42-922
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 412,159
2+ 379,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 16inch/40cm Stanley 43-102

Thước thủy hộp 16inch/40cm Stanley 43-102

MPN: 43-102
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 258,720
4+ 238,023
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 24inch/60cm Stanley 43-103

Thước thủy hộp 24inch/60cm Stanley 43-103

MPN: 43-103
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 281,119
4+ 258,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 30inch/80cm Stanley 43-104

Thước thủy hộp 30inch/80cm Stanley 43-104

MPN: 43-104
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 338,239
2+ 311,180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-105

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-105

MPN: 43-105
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 445,761
2+ 410,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 48inch/120cm Stanley 43-106

Thước thủy hộp 48inch/120cm Stanley 43-106

MPN: 43-106
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 486,079
2+ 447,193
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 150cm Stanley 43-107

Thước thủy hộp 150cm Stanley 43-107

MPN: 43-107
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 663,039
2+ 609,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 80cm Stanley 43-112

Thước thủy hộp 80cm Stanley 43-112

MPN: 43-112
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 489,440
2+ 450,285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-113

Thước thủy hộp 40inch/100cm Stanley 43-113

MPN: 43-113
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 674,240
2+ 620,301
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy 80inch/200cm Stanley 43-117

Thước thủy 80inch/200cm Stanley 43-117

MPN: 43-117
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 974,400
2+ 896,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy hộp 12inch/30cm Stanley 43-118-8

Thước thủy hộp 12inch/30cm Stanley 43-118-8

MPN: 43-118-8
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 269,920
4+ 248,327
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước thủy 36inch FATMAX II LEVEL 3 Stanley 43-537

Thước thủy 36inch FATMAX II LEVEL 3 Stanley 43-537

MPN: 43-537
Danh mục: Thước Thủy
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,204,000
2+ 1,107,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày