BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tên Sản Phẩm

Phân Loại

Thương Hiệu

Cổng SPC

Độ Chia

Thước Kẹp

Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley 150mm

Thước cặp điện tử Stanley 150mm

MPN: 36-111-23
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 828,100.00
>=2  (Cái) 786,695.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ Stanley 0-150mm

Thước cặp cơ Stanley 0-150mm

MPN: 36-150-23C
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 598,200.00
>=2  (Cái) 568,290.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ Stanley 0-200mm

Thước cặp cơ Stanley 0-200mm

MPN: 36-200-23C
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 858,200.00
>=2  (Cái) 815,290.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ Stanley 0-300mm

Thước cặp cơ Stanley 0-300mm

MPN: 36-300-23C
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,363,700.00
>=2  (Cái) 1,295,515.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPRO

Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPRO

MPN: 37-150-23C
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 985,200.00
>=2  (Cái) 935,940.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPRO

Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPRO

MPN: 37-200-23C
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,534,400.00
>=2  (Cái) 1,457,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPRO

Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPRO

MPN: 37-300-23C
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,025,300.00
>=2  (Cái) 1,924,035.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6icnh x 0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6icnh x 0.01mm)

MPN: 500-171-30
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,780,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch x 0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch x 0.01mm)

MPN: 500-172-30
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,270,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch x 0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch x 0.01mm)

MPN: 500-173-30
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,600,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)

MPN: 500-181-30
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,200,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)

MPN: 500-182-30
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,740,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6inch)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6inch)

MPN: 500-196-30
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,410,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30

Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30

MPN: 500-197-30
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,880,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20

Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20

MPN: 500-702-20
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,630,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)

Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)

MPN: 500-703-20
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,390,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6inch x 0.01mm)

Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6inch x 0.01mm)

MPN: 500-752-20
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,040,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)

MPN: 505-730
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,470,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)

MPN: 505-731
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,120,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)

Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)

MPN: 505-732
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,580,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày