MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Thước Kẹp

Thước Kẹp

Độ Chính Xác
Cổng SPC
Độ Chia
Khoảng Đo
Tên Sản Phẩm
Phân Loại
Thương Hiệu

Thước cặp điện tử Stanley 150mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley 150mm

36-111-23
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 828.100,00 ₫
2+ (Cái) 786.695,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-150mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp cơ Stanley 0-150mm

36-150-23C
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 598.200,00 ₫
2+ (Cái) 568.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-200mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp cơ Stanley 0-200mm

36-200-23C
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 858.200,00 ₫
2+ (Cái) 815.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-300mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp cơ Stanley 0-300mm

36-300-23C
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.363.700,00 ₫
2+ (Cái) 1.295.515,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPRODanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPRO

37-150-23C
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 985.200,00 ₫
2+ (Cái) 935.940,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPRODanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPRO

37-200-23C
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.534.400,00 ₫
2+ (Cái) 1.457.680,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPRODanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPRO

37-300-23C
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.025.300,00 ₫
2+ (Cái) 1.924.035,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6icnh x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6icnh x 0.01mm)

500-171-30
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.780.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch x 0.01mm)

500-172-30
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 3.270.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch x 0.01mm)

500-173-30
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 7.600.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)

500-181-30
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.200.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)

500-182-30
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.740.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6inch)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6inch)

500-196-30
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.410.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30Danh mục: Thước Kẹp

Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30

500-197-30
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.880.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20

500-702-20
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.630.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)

500-703-20
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 3.390.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6inch x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6inch x 0.01mm)

500-752-20
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 3.040.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)

505-730
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.470.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)

505-731
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.120.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)

505-732
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.580.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày