BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thước đo vết nứt 0.03-1.5mm Niigata Seiki CM-CKD

Thước đo vết nứt 0.03-1.5mm Niigata Seiki CM-CKD

MPN: CM-CKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 26 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo vết nứt 0.1-2.0mm Niigata Seiki CM-SKD

Thước đo vết nứt 0.1-2.0mm Niigata Seiki CM-SKD

MPN: CM-SKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-267M (1-29mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-267M (1-29mm)

MPN: TPG-267M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,811,700
2+ 1,775,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270A (0.3-4mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270A (0.3-4mm)

MPN: TPG-270A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 644,160
2+ 631,277
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 16 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270B (0.4-6mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270B (0.4-6mm)

MPN: TPG-270B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 791,780
2+ 775,945
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-700A (1-15mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-700A (1-15mm)

MPN: TPG-700A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 292,600
4+ 269,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 39 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700AKD (1-15mm) vạch Kaidan

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700AKD (1-15mm) vạch Kaidan

MPN: TPG-700AKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 292,600
4+ 269,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 130 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700B (15-30mm)

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700B (15-30mm)

MPN: TPG-700B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 402,600
2+ 394,548
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700C (30-45mm)

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700C (30-45mm)

MPN: TPG-700C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 523,380
2+ 512,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo đường kính lỗ 1-6mm Niigata Seiki TPG-710A

Thước đo đường kính lỗ 1-6mm Niigata Seiki TPG-710A

MPN: TPG-710A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 952,820
2+ 933,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo đường kính lỗ 4-15mm Niigata Seiki TPG-710B

Thước đo đường kính lỗ 4-15mm Niigata Seiki TPG-710B

MPN: TPG-710B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,845,040
2+ 2,788,139
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo đường kính lỗ 4-25mm Niigata Seiki TPG-710C

Thước đo đường kính lỗ 4-25mm Niigata Seiki TPG-710C

MPN: TPG-710C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,710,420
2+ 4,616,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở bằng nhựa hình nón Niigata Seiki TPG-800KD (1-15mm) vạch Kaidan

Thước đo khe hở bằng nhựa hình nón Niigata Seiki TPG-800KD (1-15mm) vạch Kaidan

MPN: TPG-800KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 292,600
4+ 269,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Tồn kho: 37 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết