BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Thước Đo Khe Hở, Lỗ Tròn, Vết Nứt

Thước Đo Khe Hở, Lỗ Tròn, Vết Nứt

Thước đo vết nứt 0.03-1.5mm Niigata Seiki CM-CKD

Mã sản phẩm: CM-CKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 184,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo vết nứt 0.1-2.0mm Niigata Seiki CM-SKD

Mã sản phẩm: CM-SKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 184,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-267M (1-29mm)

Mã sản phẩm: TPG-267M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,811,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270A (0.3-4mm)

Mã sản phẩm: TPG-270A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 644,160 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270B (0.4-6mm)

Mã sản phẩm: TPG-270B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 791,780 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-700A (1-15mm)

Mã sản phẩm: TPG-700A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 292,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700AKD (1-15mm) vạch Kaidan

Mã sản phẩm: TPG-700AKD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 292,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700B (15-30mm)

Mã sản phẩm: TPG-700B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 402,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700C (30-45mm)

Mã sản phẩm: TPG-700C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 523,380 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo đường kính lỗ 1-6mm Niigata Seiki TPG-710A

Mã sản phẩm: TPG-710A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 952,820 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo đường kính lỗ 4-15mm Niigata Seiki TPG-710B

Mã sản phẩm: TPG-710B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,845,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo đường kính lỗ 4-25mm Niigata Seiki TPG-710C

Mã sản phẩm: TPG-710C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,710,420 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo khe hở bằng nhựa hình nón Niigata Seiki TPG-800KD (1-15mm) vạch Kaidan

Mã sản phẩm: TPG-800KD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 292,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.