BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Thước đo vết nứt 0.03-1.5mm Niigata Seiki CM-CKD

Thước đo vết nứt 0.03-1.5mm Niigata Seiki CM-CKD

MPN: CM-CKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 26 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo vết nứt 0.1-2.0mm Niigata Seiki CM-SKD

Thước đo vết nứt 0.1-2.0mm Niigata Seiki CM-SKD

MPN: CM-SKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

0.04-1mm Thước lá 25 chi tiết đo chiều dày STANLEY STMT78212

0.04-1mm Thước lá 25 chi tiết đo chiều dày STANLEY STMT78212

MPN: STMT78212
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 127,680
6+ 117,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

0.5-65mm Thước căn đo độ dày khe hở 36 lá Stanley STMT78214

0.5-65mm Thước căn đo độ dày khe hở 36 lá Stanley STMT78214

MPN: STMT78214
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 224,001
4+ 206,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-267M (1-29mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-267M (1-29mm)

MPN: TPG-267M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,677,500
2+ 1,643,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270A (0.3-4mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270A (0.3-4mm)

MPN: TPG-270A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 644,160
2+ 631,277
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 16 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270B (0.4-6mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-270B (0.4-6mm)

MPN: TPG-270B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 791,780
2+ 775,945
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-700A (1-15mm)

Thước đo khe hở Niigata Seiki TPG-700A (1-15mm)

MPN: TPG-700A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 292,600
4+ 269,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 39 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700AKD (1-15mm) vạch Kaidan

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700AKD (1-15mm) vạch Kaidan

MPN: TPG-700AKD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 292,600
4+ 269,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 130 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700B (15-30mm)

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700B (15-30mm)

MPN: TPG-700B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 402,600
2+ 394,548
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700C (30-45mm)

Thước đo khe hở hình nón Niigata Seiki TPG-700C (30-45mm)

MPN: TPG-700C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 523,380
2+ 512,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo đường kính lỗ 1-6mm Niigata Seiki TPG-710A

Thước đo đường kính lỗ 1-6mm Niigata Seiki TPG-710A

MPN: TPG-710A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 952,820
2+ 933,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo đường kính lỗ 4-15mm Niigata Seiki TPG-710B

Thước đo đường kính lỗ 4-15mm Niigata Seiki TPG-710B

MPN: TPG-710B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,845,040
2+ 2,788,139
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo đường kính lỗ 4-25mm Niigata Seiki TPG-710C

Thước đo đường kính lỗ 4-25mm Niigata Seiki TPG-710C

MPN: TPG-710C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,710,420
2+ 4,616,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo khe hở bằng nhựa hình nón Niigata Seiki TPG-800KD (1-15mm) vạch Kaidan

Thước đo khe hở bằng nhựa hình nón Niigata Seiki TPG-800KD (1-15mm) vạch Kaidan

MPN: TPG-800KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 292,600
4+ 269,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 37 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết