BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x723 BYLDS5350

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x723 BYLDS5350

MPN: BYLDS5350
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,118,302
10+ 1,006,472
20+ 950,557
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x826 BYLDS5400

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x826 BYLDS5400

MPN: BYLDS5400
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,229,470
10+ 1,106,523
20+ 1,045,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x924 BYLDS5450

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x924 BYLDS5450

MPN: BYLDS5450
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,284,686
10+ 1,156,217
20+ 1,091,983
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1023 BYLDS5500

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1023 BYLDS5500

MPN: BYLDS5500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,421,620
10+ 1,279,458
20+ 1,208,377
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1130 BYLDS5550

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1130 BYLDS5550

MPN: BYLDS5550
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,535,733
10+ 1,382,160
20+ 1,305,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1224 BYLDS5600

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1224 BYLDS5600

MPN: BYLDS5600
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,646,165
10+ 1,481,549
20+ 1,399,241
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1323 BYLDS5650

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1323 BYLDS5650

MPN: BYLDS5650
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,734,510
10+ 1,561,059
20+ 1,474,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1423 BYLDS5700

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1423 BYLDS5700

MPN: BYLDS5700
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,835,370
10+ 1,651,833
20+ 1,560,064
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1530 BYLDS5750

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1530 BYLDS5750

MPN: BYLDS5750
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 2,419,185
10+ 2,177,266
20+ 2,056,307
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1630 BYLDS5800

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.2x56x1630 BYLDS5800

MPN: BYLDS5800
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 2,725,448
10+ 2,452,903
20+ 2,316,631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x241 BYLDSF3150

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x241 BYLDSF3150

MPN: BYLDSF3150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 212,028
10+ 190,826
20+ 180,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x341 BYLDSF3200

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x341 BYLDSF3200

MPN: BYLDSF3200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 214,974
10+ 193,477
20+ 182,728
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x405 BYLDSF3250

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x405 BYLDSF3250

MPN: BYLDSF3250
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 221,598
10+ 199,439
20+ 188,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x505 BYLDSF3300

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x505 BYLDSF3300

MPN: BYLDSF3300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 231,906
10+ 208,716
20+ 197,120
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x607 BYLDSF3350

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x607 BYLDSF3350

MPN: BYLDSF3350
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 244,422
10+ 219,980
20+ 207,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x707 BYLDSF3400

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x707 BYLDSF3400

MPN: BYLDSF3400
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 244,422
10+ 219,980
20+ 207,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x787 BYLDSF3450

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x787 BYLDSF3450

MPN: BYLDSF3450
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 251,048
10+ 225,943
20+ 213,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x888 BYLDSF3500

Thanh ray trượt thép Buyoung 9.6x35.3x888 BYLDSF3500

MPN: BYLDSF3500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 287,122
10+ 258,410
20+ 244,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 12.7x35.5x372 BYLDT3200

Thanh ray trượt thép Buyoung 12.7x35.5x372 BYLDT3200

MPN: BYLDT3200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 139,880
10+ 125,892
20+ 118,898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 12.7x35.5x510 BYLDT3250

Thanh ray trượt thép Buyoung 12.7x35.5x510 BYLDT3250

MPN: BYLDT3250
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 149,450
10+ 134,505
20+ 127,033
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày