BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Vật Liệu

Kích Thước (L)

Loại Sản Phẩm

Xử Lý Bề Mặt

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L48mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L48mm (UHFNS)

MPN: HA04L048
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,100
10+ 80,190
50+ 71,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L66mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L66mm (UHFNS)

MPN: HA04L066
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 93,280
10+ 83,952
50+ 74,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L88mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L88mm (UHFNS)

MPN: HA04L088
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 102,960
10+ 92,664
50+ 82,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L100mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L100mm (UHFNS)

MPN: HA04L100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 116,490
10+ 104,841
50+ 93,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L110mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L110mm (UHFNS)

MPN: HA04L110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 134,530
10+ 121,077
50+ 107,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L120mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L120mm (UHFNS)

MPN: HA04L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 143,990
10+ 129,591
50+ 115,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L125mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L125mm (UHFNS)

MPN: HA04L125
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 157,740
10+ 141,966
50+ 126,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L160mm (UHFNS)

Tay cầm góc loại tiêu chuẩn L160mm (UHFNS)

MPN: HA04L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 192,060
10+ 172,854
50+ 153,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tròn được hàn L110mm (UHFNSS)

Tay cầm góc loại tròn được hàn L110mm (UHFNSS)

MPN: HA06L110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 233,310
10+ 209,979
50+ 186,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tròn được hàn L120mm (UHFNSS)

Tay cầm góc loại tròn được hàn L120mm (UHFNSS)

MPN: HA06L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 246,840
10+ 222,156
50+ 197,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tròn được hàn L125mm (UHFNSS)

Tay cầm góc loại tròn được hàn L125mm (UHFNSS)

MPN: HA06L125
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 253,660
10+ 228,294
50+ 202,928
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tròn được hàn L160mm (UHFNSS)

Tay cầm góc loại tròn được hàn L160mm (UHFNSS)

MPN: HA06L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 288,090
10+ 259,281
50+ 230,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tròn được hàn L200mm (UHFNSS)

Tay cầm góc loại tròn được hàn L200mm (UHFNSS)

MPN: HA06L200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 329,230
10+ 296,307
50+ 263,384
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc loại tròn được hàn L250mm (UHFNSS)

Tay cầm góc loại tròn được hàn L250mm (UHFNSS)

MPN: HA06L250
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 397,870
10+ 358,083
50+ 318,296
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc đường kính nhỏ L60mm (UHFNSC)

Tay cầm góc đường kính nhỏ L60mm (UHFNSC)

MPN: HA07L060
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 79,640
10+ 71,676
50+ 63,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc đường kính nhỏ L80mm (UHFNSC)

Tay cầm góc đường kính nhỏ L80mm (UHFNSC)

MPN: HA07L080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,280
10+ 74,052
50+ 65,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc đường kính nhỏ L100mm (UHFNSC)

Tay cầm góc đường kính nhỏ L100mm (UHFNSC)

MPN: HA07L100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 98,780
10+ 88,902
50+ 79,024
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm góc đường kính nhỏ L120mm (UHFNSC)

Tay cầm góc đường kính nhỏ L120mm (UHFNSC)

MPN: HA07L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 107,030
10+ 96,327
50+ 85,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày