MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tán Keo - Nylon Lock Nut

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Xử Lý Bề Mặt

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/2UNC Category: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/2UNC

N03S1201D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.200,00 ₫
50+ (Con) 6.900,00 ₫
500+ (Con) 5.980,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/2UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/2UNF

N03S1202D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.490,00 ₫
50+ (Con) 9.367,50 ₫
500+ (Con) 8.118,50 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 294 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/4UNCCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/4UNC

N03S1401D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 970,00 ₫
100+ (Con) 727,50 ₫
1000+ (Con) 630,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/4UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 1/4UNF

N03S1402D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.760,00 ₫
100+ (Con) 1.320,00 ₫
1000+ (Con) 1.144,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 1011 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/4UNC Category: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/4UNC

N03S3401D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.710,00 ₫
25+ (Con) 11.032,50 ₫
250+ (Con) 9.561,50 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/4UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/4UNF

N03S3402D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 15.380,00 ₫
25+ (Con) 11.535,00 ₫
250+ (Con) 9.997,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 850 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/8UNC Category: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/8UNC

N03S3801D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.770,00 ₫
100+ (Con) 1.327,50 ₫
1000+ (Con) 1.150,50 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 5900 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/8UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 3/8UNF

N03S3802D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.120,00 ₫
100+ (Con) 2.340,00 ₫
1000+ (Con) 2.028,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 6708 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/16UNC Category: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/16UNC

N03S5161D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.630,00 ₫
100+ (Con) 1.222,50 ₫
1000+ (Con) 1.059,50 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 2421 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/16UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/16UNF

N03S5162D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.920,00 ₫
100+ (Con) 1.440,00 ₫
1000+ (Con) 1.248,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 15335 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/8UNCCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/8UNC

N03S5801D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.500,00 ₫
25+ (Con) 8.625,00 ₫
250+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/8UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 5/8UNF

N03S5802D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.500,00 ₫
25+ (Con) 8.625,00 ₫
250+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 7/16UNCCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 7/16UNC

N03S7161D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.750,00 ₫
50+ (Con) 5.062,50 ₫
500+ (Con) 4.387,50 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 7/16UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 7/16UNF

N03S7162D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.350,00 ₫
50+ (Con) 5.512,50 ₫
500+ (Con) 4.777,50 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 9/16UNCCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 9/16UNC

N03S9161D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.530,00 ₫
25+ (Con) 7.897,50 ₫
250+ (Con) 6.844,50 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 9/16UNFCategory: Tán Keo - Nylon Lock Nut

Tán keo 8.8 mạ kẽm DIN985 9/16UNF

N03S9162D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.360,00 ₫
25+ (Con) 9.270,00 ₫
250+ (Con) 8.034,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày