MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tắc Kê (Tacker, Anchor Bolt)

Đường Kính
Chiều Dài Ren
Đường Kính Lỗ Khoan
Chiều Dài
Size Ren
Vật Liệu
Loại Sản Phẩm

Tắc Kê (Tacker, Anchor Bolt)

Chuyên cung cấp các sản phẩm tắc kê Tacker Nở Tacker Nở 3 Cánh Tacker Nở Đinh Sanko Tacker Đạn Tacker Ống Liền Tacker Ống Lỗ, Size Ren M6 x 1.0 M8 x 1.25 M10 x 1.5 M12 x 1.75 M12 x1.75 M14 x 2.0 M14 x2.0 M16 x 2.0 M18 x 2.5 M20 x 2.5 M24 x 3.0