MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Công Suất

Mỏ hàn chì Stanley 30W StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Mỏ hàn chì Stanley 30W Stanley

69-031B
Số lượng Giá
1+ (Cái) 109.000,00 ₫
6+ (Cái) 103.550,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Mỏ hàn thiếc 30W/220V - đầu Dẹp StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Mỏ hàn thiếc 30W/220V - đầu Dẹp Stanley

69-031C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 133.000,00 ₫
6+ (Cái) 126.350,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Mỏ hàn thiếc 45W/220V - đầu Tròn StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Mỏ hàn thiếc 45W/220V - đầu Tròn Stanley

69-033B
Số lượng Giá
1+ (Cái) 171.600,00 ₫
6+ (Cái) 163.020,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Mỏ hàn thiếc 45W/220W - đầu Dẹp StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Mỏ hàn thiếc 45W/220W - đầu Dẹp Stanley

69-033C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 171.600,00 ₫
6+ (Cái) 163.020,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Mỏ hàn chì Stanley 100W/220V StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Mỏ hàn chì Stanley 100W/220V Stanley

69-041B
Số lượng Giá
1+ (Cái) 472.000,00 ₫
2+ (Cái) 448.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Mỏ hàn thiếc 100W/220V Flat - đầu Dẹp StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Mỏ hàn thiếc 100W/220V Flat - đầu Dẹp Stanley

69-041C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 463.400,00 ₫
2+ (Cái) 440.230,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Súng dán keo 240V/15W StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Súng dán keo 240V/15W Stanley

69-GR10C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 110.700,00 ₫
6+ (Cái) 105.165,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Súng dán keo 240V/15W (đầu dẹp) StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Súng dán keo 240V/15W (đầu dẹp) Stanley

69-GR15C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 168.200,00 ₫
6+ (Cái) 159.790,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Súng dán keo 240V/40W StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Súng dán keo 240V/40W Stanley

69-GR20B
Số lượng Giá
1+ (Cái) 217.100,00 ₫
3+ (Cái) 206.245,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Súng dán keo 240V/40W StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Súng dán keo 240V/40W Stanley

69-GR20C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 175.900,00 ₫
6+ (Cái) 167.105,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Súng dán keo 240V/40W (đầu tròn) StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Súng dán keo 240V/40W (đầu tròn) Stanley

69-GR25B
Số lượng Giá
1+ (Cái) 248.900,00 ₫
3+ (Cái) 236.455,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Súng dán keo 240V/40W dùng pin (đầu tròn) StanleyCategory: Súng Hàn Thiếc - Dán Keo

Súng dán keo 240V/40W dùng pin (đầu tròn) Stanley

69-GR90B
Số lượng Giá
1+ (Cái) 333.800,00 ₫
2+ (Cái) 317.110,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày