MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Trụ inox 304 DIN912 M1.6x4 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5

LGC Trụ inox 304 DIN912 M1.6x4

B02M0161004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.300,00 ₫
100+ (Con) 1.725,00 ₫
1000+ (Con) 1.380,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 790 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M1.6x6 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5

LGC Trụ inox 304 DIN912 M1.6x6

B02M0161006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.800,00 ₫
100+ (Con) 2.100,00 ₫
1000+ (Con) 1.680,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 880 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x4 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x4

B02M0201004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1900 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x5 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x5

B02M0201005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x6 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x6

B02M0201006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x8 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x8

B02M0201008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3635 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x10 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x10

B02M0201010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.800,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x12 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x12

B02M0201012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.100,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Lục Giác Trụ Inox 304 M2x14Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5

Lục Giác Trụ Inox 304 M2x14

B02M0201014TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
100+ (Con) 3.300,00 ₫
1000+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 320 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x16 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x16

B02M0201016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.000,00 ₫
100+ (Con) 3.000,00 ₫
1000+ (Con) 2.400,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 800 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x20 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x20

B02M0201020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.000,00 ₫
100+ (Con) 3.000,00 ₫
1000+ (Con) 2.400,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1700 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x4 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x4

B02M0251004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 900 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x5 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x5

B02M0251005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x6 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x6

B02M0251006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 2.475,00 ₫
1000+ (Con) 1.980,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x8 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x8

B02M0251008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 2.475,00 ₫
1000+ (Con) 1.980,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x10 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x10

B02M0251010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 2.475,00 ₫
1000+ (Con) 1.980,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1250 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x12 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x12

B02M0251012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.100,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1700 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x16 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x16

B02M0251016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.100,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1600 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày