Nhà phân phối chính thức dụng cụ cầm tay thương hiệu Stanley

IvyERP
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

RESS

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Dùng Cho Trục

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D10mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D10mm

EX11R10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.660,00 ₫
100+ (Cái) 1.245,00 ₫
1000+ (Cái) 1.079,00 ₫
Đang còn 880 Cái
Thời gian xuất kho
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D12mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D12mm

EX11R12
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.630,00 ₫
100+ (Cái) 1.972,50 ₫
1000+ (Cái) 1.709,50 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D3mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D3mm

EX11R3
Số lượng Giá
1+ (Cái) 440,00 ₫
100+ (Cái) 330,00 ₫
1000+ (Cái) 286,00 ₫
Đang còn 500 Cái
Thời gian xuất kho
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D4mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D4mm

EX11R4
Số lượng Giá
1+ (Cái) 440,00 ₫
100+ (Cái) 330,00 ₫
1000+ (Cái) 286,00 ₫
Đang còn 500 Cái
Thời gian xuất kho
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D5mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D5mm

EX11R5
Số lượng Giá
1+ (Cái) 490,00 ₫
100+ (Cái) 367,50 ₫
1000+ (Cái) 318,50 ₫
Đang còn 500 Cái
Thời gian xuất kho
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D6mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D6mm

EX11R6
Số lượng Giá
1+ (Cái) 560,00 ₫
100+ (Cái) 420,00 ₫
1000+ (Cái) 364,00 ₫
Đang còn 500 Cái
Thời gian xuất kho
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D7mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D7mm

EX11R7
Số lượng Giá
1+ (Cái) 910,00 ₫
100+ (Cái) 682,50 ₫
1000+ (Cái) 591,50 ₫
Đang còn 250 Cái
Thời gian xuất kho
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D8mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D8mm

EX11R8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.050,00 ₫
100+ (Cái) 787,50 ₫
1000+ (Cái) 682,50 ₫
Đang còn 3070 Cái
Thời gian xuất kho
21 ngày