MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

RESS

Vòng Phe Trục Ress được có tên tiếng Anh là Push-on Internal Rings. Được sử dụng tương tự như vòng phe chặn trục tuy nhiên loại này sẽ không yêu cầu cắt rãnh trên trục. Vòng Phe RESS được dụng trong các trường hợp sử dụng lực dọc trục nhỏ. Khi cần yêu cầu lực dọc trục lớn hơn có thể chọn các tiêu chuẩn DIN471, DIN6799

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Dùng Cho Trục

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D10mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D10mm

EX11R10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.660,00 ₫
100+ (Cái) 1.245,00 ₫
1000+ (Cái) 1.079,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 880 Cái
Leadtime
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D12mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D12mm

EX11R12
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.630,00 ₫
100+ (Cái) 1.972,50 ₫
1000+ (Cái) 1.709,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D3mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D3mm

EX11R3
Số lượng Giá
1+ (Cái) 440,00 ₫
100+ (Cái) 330,00 ₫
1000+ (Cái) 286,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 500 Cái
Leadtime
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D4mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D4mm

EX11R4
Số lượng Giá
1+ (Cái) 440,00 ₫
100+ (Cái) 330,00 ₫
1000+ (Cái) 286,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 500 Cái
Leadtime
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D5mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D5mm

EX11R5
Số lượng Giá
1+ (Cái) 490,00 ₫
100+ (Cái) 367,50 ₫
1000+ (Cái) 318,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 500 Cái
Leadtime
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D6mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D6mm

EX11R6
Số lượng Giá
1+ (Cái) 560,00 ₫
100+ (Cái) 420,00 ₫
1000+ (Cái) 364,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 500 Cái
Leadtime
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D7mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D7mm

EX11R7
Số lượng Giá
1+ (Cái) 910,00 ₫
100+ (Cái) 682,50 ₫
1000+ (Cái) 591,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 250 Cái
Leadtime
21 ngày
Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D8mmCategory: RESS

Phe Gài Trục RESS Thép 65Mn D8mm

EX11R8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.050,00 ₫
100+ (Cái) 787,50 ₫
1000+ (Cái) 682,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 3070 Cái
Leadtime
21 ngày