Loading...

Press Fit Plunger

Vít Bi Nhún Lắp Chặt (Press Fit Plunger) là một loại vít bi nhún được làm bằng Thép hoặc Thép không gỉ cho độ bền lâu dài. Được thiết kế với 1 mặt bích phía trên thân nhẵn có lò xo, để khi ấn vào các lỗ trên vật liệu không bị đẩy xuống quá sâu. Sử dụng cho các vật liệu mềm như gỗ, nhựa, nhôm,... Khoan một lỗ nhỏ hơn để gắn chặt hơn. Độ sâu của bóng cho phép di chuyển dễ dàng trong và ngoài vị trí. Đơn giản, tiết kiệm.

147 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 52,890 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 264,450 đ
Giá: 22,667 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,335 đ
Giá: 22,667 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,335 đ
Giá: 25,689 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ
Giá: 22,667 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,335 đ
Giá: 25,689 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ
Giá: 22,667 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,335 đ
Giá: 27,201 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 136,005 đ
Giá: 24,178 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 120,890 đ
Giá: 30,223 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,115 đ
Giá: 30,223 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,115 đ
Giá: 39,290 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 196,450 đ
Giá: 57,423 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 287,115 đ
Giá: 21,408 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,080 đ
Giá: 21,408 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,080 đ
Giá: 24,262 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,310 đ
Giá: 21,408 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,080 đ
Giá: 24,262 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,310 đ
Giá: 21,408 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,080 đ
Giá: 25,689 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,445 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn