BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L)

Tay cầm bản lề nhựa L80mm (HHKP)

Tay cầm bản lề nhựa L80mm (HHKP)

MPN: HA01AL080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 148,060
10+ 133,254
50+ 118,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhựa L100mm (HHKP)

Tay cầm bản lề nhựa L100mm (HHKP)

MPN: HA01AL100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 176,990
10+ 159,291
50+ 141,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhựa L147mm (HHKP)

Tay cầm bản lề nhựa L147mm (HHKP)

MPN: HA01AL147
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhôm L80mm (HHKA)

Tay cầm bản lề nhôm L80mm (HHKA)

MPN: HA01BL080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 589,930
4+ 530,937
20+ 471,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhôm L100mm (HHKA)

Tay cầm bản lề nhôm L100mm (HHKA)

MPN: HA01BL100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 658,350
4+ 592,515
20+ 526,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm bản lề nhôm L147mm (HHKA)

Tay cầm bản lề nhôm L147mm (HHKA)

MPN: HA01BL147
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 850,410
4+ 765,369
20+ 680,328
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 19mm (HHDF)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 19mm (HHDF)

MPN: HA02AA19
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,240
10+ 166,716
50+ 148,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 20mm (HHDF)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 20mm (HHDF)

MPN: HA02AA20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 26mm (HHDF)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 26mm (HHDF)

MPN: HA02AA26
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 267,520
10+ 240,768
50+ 214,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 19mm (HDFL)

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 19mm (HDFL)

MPN: HA02BA19
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 164,560
10+ 148,104
50+ 131,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 20mm (HDFL)

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 20mm (HDFL)

MPN: HA02BA20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,240
10+ 166,716
50+ 148,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 26mm (HDFL)

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 26mm (HDFL)

MPN: HA02BA26
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 226,270
10+ 203,643
50+ 181,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng 19mm (HDFA)

Tay cầm nhôm đánh bóng 19mm (HDFA)

MPN: HA02CA19
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,240
10+ 166,716
50+ 148,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng 20mm (HDFA)

Tay cầm nhôm đánh bóng 20mm (HDFA)

MPN: HA02CA20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng 26mm (HDFA)

Tay cầm nhôm đánh bóng 26mm (HDFA)

MPN: HA02CA26
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 267,520
10+ 240,768
50+ 214,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x100mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x100mm (UABL)

MPN: HA03AA20L100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 123,530
10+ 111,177
50+ 98,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x112mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x112mm (UABL)

MPN: HA03AA20L112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 143,990
10+ 129,591
50+ 115,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x120mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x120mm (UABL)

MPN: HA03AA20L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 151,030
10+ 135,927
50+ 120,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x128mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x128mm (UABL)

MPN: HA03AA20L128
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 157,740
10+ 141,966
50+ 126,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x160mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x160mm (UABL)

MPN: HA03AA20L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 178,420
10+ 160,578
50+ 142,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày