BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP44

Mã sản phẩm: F0511-S
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 82,083 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP54

Mã sản phẩm: F0511-SR
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 82,083 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm bằng nhựa PCE chịu va đập 16A-250V-2P+E-IP54

Mã sản phẩm: F0512-SR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 114,511 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F105-0B

Mã sản phẩm: F105-0B
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,910 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F1050-0B

Mã sản phẩm: F1050-0B
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,910 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Đế nối cho ổ cắm âm PCE F106-0

Mã sản phẩm: F106-0
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 89,178 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đen 16A-250V-2P+E-IP20

Mã sản phẩm: F2510-S
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,096 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đỏ-đen 16A-250V-2P+E-IP20

Mã sản phẩm: F2510-SR
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,096 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích Cắm 3 Chấu Panasonic Màu Trắng 15A-125V

Mã sản phẩm: ME2592W
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 77,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56P310GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 706,828 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56P313GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 559,753 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56P315GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 865,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56P315RPGY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 766,523 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56P320GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 953,395 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56P332GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 954,261 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 20A-500V-4P-IP66

Mã sản phẩm: S56P420GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,047,697 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

Mã sản phẩm: S56P432GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,277,827 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

Mã sản phẩm: S56P520GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,277,827 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

Mã sản phẩm: S56P532GY_G15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,925,824 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích Cắm Kính Nước Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P

Mã sản phẩm: WF4330
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 585,505 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.