BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Phích cắm cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67

Mã sản phẩm: F0242-3V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 275,638 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67 F1242-3V

Mã sản phẩm: F1242-3V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 805,632 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67 F2242-3V

Mã sản phẩm: F2242-3V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 395,216 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm âm cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67

Mã sản phẩm: F3242-3V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 466,151 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.