BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Phích cắm di động PCE màu xanh-đen 16A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F013-6ECO
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 70,937 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F0132-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 268,544 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu trắng-đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F014-6
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 101,338 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F0142-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 283,745 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu trắng-đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F015-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 113,497 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F0152-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 304,013 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu trắng-đỏ 32A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F023-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 126,672 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F0232-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 329,347 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu trắng-đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F024-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 133,766 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F0242-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 349,615 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu trắng-đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F025-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 167,207 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F0252-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 369,882 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F033-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 749,898 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F034-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 770,164 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F035-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 795,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F043-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,438,993 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F044-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,692,337 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F045-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,935,546 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động PCE màu trắng 16A-24/42V-2P-10H-IP67

Mã sản phẩm: F0822-10V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 285,771 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP44

Mã sản phẩm: PKE16M423
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 142,750 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.